Logo

Wat doet dit bericht met jou? - juni 2020

Wat doet dit bericht met jou? - juni 2020

14 juni 2020

“Wat doet dit bericht met jou? Jon heeft jou nu tweemaal verteld dat hij vanwege deze werksituatie anderhalf uur op een viaduct heeft gestaan omdat hij een einde aan zijn leven wilde maken.

“Wat doet dit bericht met jou? Jon heeft jou nu tweemaal verteld dat hij vanwege deze werksituatie anderhalf uur op een viaduct heeft gestaan omdat hij een einde aan zijn leven wilde maken. Wat doet dit bericht met jou? Hoor je wat voor Jon de impact is van deze pestsituatie op het werk?”
Deze stevige interventie doet Liek in haar rol als vertrouwenspersoon omdat de leidinggevende maar blijft herhalen dat hij - en de organisatie - in deze situatie wèl goed hebben gehandeld. Wat zijn medewerker Jon vertelt, lijkt geheel langs hem af te glijden. Hij blijft vasthoudend en volhardend zijn eigen handelen uitleggen en verdedigen.

Kan dat nou eigenlijk wel zo’n stevige interventie door de vertrouwenspersoon richting de leidinggevende? Als vertrouwenspersoon is Liek door de melder gevraagd om mee te gaan ter ondersteuning. Zij is dan in de basis vooral fysiek aanwezig om Jon als melder zelf zijn verhaal te laten doen.

Ik geef als trainer altijd het volgende voorbeeld van een interventie , die ik op het scherpst van de snede vind. De vertrouwenspersoon die ‘meegaat ter ondersteuning’
richt zich dan tot de melder en niet tot de leidinggevende die de last veroorzaakt: “Ik zie dat het hoog oploopt tussen jullie. Klopt dat? Wat heb jij op dit moment in dit gesprek nodig?” Dat is overduidelijk niet wat Liek als vertrouwenspersoon hier doet. Zij doet een directe interventie richting de leidinggevende door wie melder zich mede gepest voelt. De vertrouwenspersoon gaat hier een stap verder in haar reguliere rol als ondersteuner. Het is naar mijn mening heel voorstelbaar dat je dit doet wanneer je als vertrouwenspersoon voor je ogen ziet gebeuren dat de melder zich niet gehoord en niet gezien voelt.

Het risico is dat je zelf in gesprek raakt met de lastveroorzaker en dat je daarmee de regie overneemt van de melder. Ook daar hoor ik als trainer wel eens voorbeelden van. Als dat erin resulteert dat het gesprek uiteindelijk niet het gewenste resultaat heeft, dan kan dat jou als vertrouwenspersoon door de melder worden nagedragen. Ben je ook bewust van je eigen emotie. Deze kan een valkuil zijn. Wanneer je interventie voortkomt uit dat jij je ergert aan de leidinggevende, zal dit snel doorklinken. De kans is groot dat jouw emotie ook een effect teweeg brengt bij de leidinggevende. Bovendien kan de leidinggevende je verwijten dat je buiten de kaders van je rol treedt als je hier te ver in doorslaat.

Hier was het effect van de interventie dat de leidinggevende verwoordde dat het hem erg aangreep dat Jon het gevoel had door hem, en anderen, gepest te worden en daardoor dacht aan zelfdoding. Vervolgens verliep het gesprek op een geheel ander niveau en ontstond er wederzijds ruimte en begrip voor de ander. De melder voelde zich gehoord en gezien en hij was weer in staat de regie te nemen en zijn verhaal te vertellen en daarnaast ook naar het verhaal van de leidinggevende te luisteren. De vertrouwenspersoon kon weer terug in haar rol van ondersteunend aanwezig zijn.

Wellicht treedt de vertrouwenspersoon hier een moment buiten haar kaders maar het is tegelijk een schoolvoorbeeld van een authentieke, krachtige en adequate interventie recht uit het hart.
Wat doet dit bericht met jou? Ik hoor het graag wanneer je hierop wilt reageren.

Hartelijke groet,
Marcel van Oss
Directeur/ trainer Van Oss & Partners
www.opleidingvertrouwenspersoon.nl