Logo

"Vals" - Anke Visser - januari 2021

"Vals" - Anke Visser - januari 2021

14 januari 2021

Vertrouwenspersonen die bij mij een cursus volgden, vragen mij opvallend vaak advies wanneer het een klacht van een schoolmedewerker betreft. Mijn wedervraag is standaard:  wat is

Vertrouwenspersonen die bij mij een cursus volgden, vragen mij opvallend vaak advies wanneer het een klacht van een schoolmedewerker betreft. Mijn wedervraag is standaard:  wat is de aard van de klacht.

Onlangs legde een interne vertrouwenspersoon van een VO-school mij deze situatie voor:

De teamleidster heeft één van mijn collega’s, een docente, op het matje geroepen. De docente kreeg een reprimande omdat ze op vliegvakantie was geweest zonder dat in deze corona-tijd te melden bij de schoolleiding. Toen de docente ontkende bleef de teamleidster benadrukken erg teleurgesteld te zijn dat de docente niet eerlijk was over haar vliegreis. Vooral omdat ze daarmee anderen (de schoolgemeenschap) in gevaar heeft gebracht. De teamleidster wilde niet vertellen hoe zij aan deze informatie kwam. Ze had ‘geruchten gehoord’. De volgende dag heeft de docente haar hart uitgestort bij mij, de vertrouwenspersoon. Kort daarna werd ze weer bij de teamleider geroepen die op boze toon weer begon over het vakantieverhaal.

De collega klaagt bij mij omdat ze zo agressief benaderd is door de teamleidster. Ze is verdrietig omdat de beschuldiging echt onterecht is. Ze heeft haar vliegvakantie geannuleerd. De collega voelt zich ook heel onveilig in het team door de geruchten. Mijn vraag: hoe kan ik haar ondersteunen?

Het werkgebied van vertrouwenspersonen in de onderwijssector is begrensd door wetgeving, de Kwaliteitswet uit 1989. In deze wet is het Klachtrecht van leerlingen, hun ouders en onderwijspersoneel vastgelegd. Ook is beschreven waarover geklaagd kan worden:

'Ouders, voogden, verzorgers dan wel leerlingen, en personeelsleden kunnen bij de klachtencommissie, bedoeld in het tweede lid, onderdeel a, een klacht indienen over gedragingen en beslissingen van het bevoegd gezag of het personeel, waaronder discriminatie, dan wel het nalaten van gedragingen en het niet nemen van beslissingen door het bevoegd gezag of het personeel.'

Met een klacht over het boze gedrag van deze teamleider kan een klager een beroep doen op een vertrouwenspersoon. Omdat het hier om een klacht gaat van een docente over een leidinggevende, draagt de interne vertrouwenspersoon de klagende docente voor verdere ondersteuning over aan een externe vertrouwenspersoon. Zie voor onderbouwing van deze overdracht mijn column ‘Netjes’ in de LVV-nieuwsbrief van november 2020.  Gelukkig heeft het bestuur waar deze VO-school onder valt, twee externe vertrouwenspersonen onder contract.

Het is belangrijk dat de externe vertrouwenspersoon met de klager haar klacht(en) in kaart brengt. Naast onheuse bejegening is hier ook sprake van een valse beschuldiging. De klager kan aantonen dat zij haar voorgenomen vakantie geannuleerd heeft. Aangezien de aangeklaagde zelf een leidinggevende is, is de klachtbehandelaar, conform de onderwijs-hiërarchie, het schoolbestuur. De docente kan via de schoolbestuurder aandringen op excuses van de teamleidster (en de geruchtenverspreider) en/of een andere vorm van genoegdoening.

Op mijn website www.ankemvisserschoolveiligheid.nl vindt u onder ‘Downloads’ het document: http://ankemvisser.nl/wp-content/uploads/2017/02/Protocolbeschuldigpersoneelslid.pdf 
In de alinea onder de kop ‘rehabilitatie’ staan een aantal opties naar keuze van het vals beschuldigde personeelslid. Mocht u ooit temaken krijgen met een klager die onterecht beschuldigd wordt, dan kunt u uw klager hier een keuze uit laten maken.

Anke Visser
www.ankemvisserschoolveiligheid.nl