Logo

"Haspelen" - Anke Visser - februari 2021

"Haspelen" - Anke Visser - februari 2021

14 februari 2021

Het vertrouwenswerk in het onderwijs kent een lange traditie, teruggaand tot de jaren tachtig van de vorige eeuw. Gestart door pioniers in navolging van Stichting Handen thuis, hebben

Het vertrouwenswerk in het onderwijs kent een lange traditie, teruggaand tot de jaren tachtig van de vorige eeuw. Gestart door pioniers in navolging van Stichting Handen thuis, hebben onverkwikkelijke zaken op scholen geleid tot wet- en regelgeving voor de onderwijssector. Tijdens cursusdag 1 van mijn cursussen voor contactpersonen en vertrouwenspersonen uit het basisonderwijs, VO en MBO, besteed ik aandacht aan deze wettelijke kaders die het vertrouwenswerk op scholen bepalen.

Wat mij opvalt is dat veel contactpersonen en vertrouwenspersonen zichzelf een taak toebedelen bij een onveilige thuissituatie als gevolg van kindermishandeling en/of huiselijk geweld. ‘’Want dat is iets waar leerlingen niet makkelijk over praten’’.

Dat hun kerntaak het opvangen en begeleiden van klagers is die ontevreden zijn over gedrag en maatregelen vanuit de schoolorganisatie, is voor de meesten even slikken. ‘’Bevuil je dan niet je eigen nest?’’. ‘’Mag je wel de vuile was buitenhangen?’’ Hun blik lijkt eerder extern gericht, op de privésituatie van leerlingen dan school íntern.

Meldplicht en meldcode

Helemaal lastig wordt het als we de Meldplicht voor onderwijspersoneel, onderwijswetgeving uit 1999, behandelen. Ook dan denken de cursusdeelnemers aan de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Maar de Meldcode is gericht op veiligheid thuis, de Meldplicht op het weren van zedendelinquenten uit het onderwijs:

WVO Artikel 4a. Verplichting tot overleg en aangifte inzake zedenmisdrijven
Indien een personeelslid op enigerlei wijze bekend is geworden dat een ten behoeve van de school met taken belast persoon zich mogelijk schuldig maakt of heeft gemaakt aan een misdrijf als bedoeld in het eerste lid jegens een leerling van de school, stelt het personeelslid het bevoegd gezag daarvan onverwijld in kennis.

Vaak kunnen cursusdeelnemers nauwelijks geloven dat mensen, werkzaam in het onderwijs, misbruik maken van hun machtspositie. Helaas kan ik de noodzaak van hun meldplicht en die van al hun collega’s, in elke cursus onderbouwen met recente (recht)zaken:

Drie jaar cel voor de leerkracht die op Weesper school ontucht pleegde met zeker zeven meisjes; 11 december 2020

De ouders van de leerlinge van het Broeklandcollege in Hoensbroek, die slachtoffer is geworden van sexting, doen aangifte tegen docent Danny T.; 01 september 2020

Het Openbaar Ministerie heeft twee jaar celstraf geëist tegen de 54-jarige Richard M. voor ontucht met een minderjarige studente. M. gaf les op het Haagse ROC Mondriaan; 16 november 2020


Bijzonder is dat de Meldplicht ook na ruim 20 jaar nog vrij onbekend lijkt bij onderwijspersoneel. In tegenstelling tot de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling uit 2013. De Meldplicht vraagt van onderwijspersoneel om opvallend gedrag van hun collega’s te signaleren. En daarmee bij te dragen aan de veiligheid van alle leerlingen.
Bijvoorbeeld: De leraar op een basisschool voor speciaal onderwijs gaf na schooltijd extra turnlessen en wachtte dan tot er één meisje overbleef. De slachtoffers, die tussen de 9 en 12 jaar oud waren, kregen dan kleding in ruil voor seks; 11/07/2019

De moraal van deze column: het door elkaar haspelen van Meldcode en Meldplicht brengt sociale veiligheid op school voor leerlingen, ondanks alle goede bedoelingen, toch niet dichterbij.
 

Anke Visser
www.ankemvisserschoolveiligheid.nl