Logo

"Steun" - Anke Visser - april 2021

"Steun" - Anke Visser - april 2021

14 april 2021

Regelmatig benaderen oud-deelnemers aan de cursus ‘Vertrouwenspersoon nieuwe stijl van de CED-groep mij met praktijkvragen, zoals deze van twee docenten tevens werkzaam

Regelmatig benaderen oud-deelnemers aan de cursus ‘Vertrouwenspersoon nieuwe stijl van de CED-groep mij met praktijkvragen, zoals deze van twee docenten tevens werkzaam als interne vertrouwenspersoon op hun VO-school:

Hallo Anke, M en H hier! Wij hebben een korte vraag over een situatie die zich nu afspeelt op school. We hebben een collega die via een uitzendbureau bij ons werkt. Deze collega heeft op dit moment een arbeidsconflict met de school. Zijn wij de aangewezen vertrouwenspersonen om dit op te lossen of is dit een taak aan de vertrouwenspersoon van het uitzendbureau (of de externe vertrouwenspersoon)? Volgens onze directie is deze taak niet aan ons, maar de collega voelt zich wel gesteund als hij door iemand van ons wordt begeleid bij het gesprek. Wat moeten we doen?

Bij het lezen van deze mail blijf ik hangen op Zijn wij de aangewezen vertrouwenspersonen om dit op te lossen. De interne vertrouwenspersonen die bij mij een cursus volgen, zijn als docent en OOP-er meestal echte oplossers. Het is voor hen behoorlijk wennen dat een interne vertrouwenspersoon geen klachten oplost, maar de klager begeleidt in het traject om via directie, bestuur, en eventueel de klachtencommissie tot een oplossing te komen.

Het antwoord op de vraag van M en H is te vinden in mijn 'Zakboek voor vertrouwenspersonen in het onderwijs', uitgegeven door www.uitgeverijpica.nl:

3.8 Arbeidsrechtelijke klachten

De praktijk leert dat vertrouwenspersonen met enige regelmaat klachten krijgen van medewerkers die zich onveilig voelen als gevolg van arbeidsrechtelijke maatregelen zoals een negatieve beoordeling, [klassenindeling], urenvermindering, [roosterperikelen], gedwongen herplaatsing enzovoort. Hoewel het begrijpelijk is dat een personeelslid in een lastig parket steun zoekt, is deze bij de vertrouwenspersoon niet aan het juiste adres. Arbeidsrechtelijke klachten vallen namelijk buiten het werkterrein van de vertrouwenspersoon. Dat moet je de steunzoekende medewerker direct laten weten. Verwijs de klager voor ondersteuning naar zijn vakorganisatie of een arbeidsrecht advocaat (via zijn rechtsbijstandverzekering).

Maar als deze docent binnen deze arbeids-gerelateerde kwestie een vorm van intimidatie of ongewenste omgangsvormen heeft ervaren in het gedrag van schoolleiding of vanuit personeelszaken, dan kan de klager wel een beroep op de externe vertrouwenspersoon van de school doen. De klager dient zijn klacht dan wel scherp te formuleren en te onderbouwen: om welke concrete ongewenste gedragingen gaat het precies. Vervolgens lopen twee trajecten naast elkaar:

1. het arbeidsrechtelijke traject (inclusief de gang naar Geschillencommissie en/of kantonrechter); Ondersteuning van de klager door vakbond en/of advocaat Rechtsbijstand Verzekering, Mogelijk kan de uitzendorganisatie ondersteuning bieden.
2. het traject conform de Klachtenregeling. waarbij de standaard klachtenprocedure wordt gevolgd (zie het Stappenplan in het Zakboek voor vertrouwenspersonen in het onderwijs, paragraaf 2.2). Ondersteuning van de klager door de externe VP.

Om als vertrouwenspersoon klagers op een juiste wijze te ondersteunen is onderscheid maken in typen klachten nuttig en nodig. Ook al begeleidt de vertrouwenspersoon niet bij een arbeidsrechterlijke klacht, de klager voorzien van correcte informatie is ook een vorm van ondersteuning.

Tot slot mijn persoonlijk advies aan M en H:
Naast de bezorgdheid die jullie voelen voor deze uitzendkracht, is het belangrijk dat jullie je aan je taakstelling houden EN NIET BUITEN jullie VP-boekje gaan. Enne, weten jullie nog: een vertrouwenspersoon is geen oplosser.

Anke Visser
www.ankemvisserschoolveiligheid.nl