Logo

"Allebei?" - Anke Visser - mei 2021

"Allebei?" - Anke Visser - mei 2021

14 mei 2021

Vertrouwenspersonen die bij mij een cursus volgden, bellen of mailen mij regelmatig met het verzoek om met hen mee te denken in een praktijksituatie.

Vertrouwenspersonen die bij mij een cursus volgden, bellen of mailen mij regelmatig met het verzoek om met hen mee te denken in een praktijksituatie.

Een externe vertrouwenspersoon vertelt me dat zij in de afgelopen twee schooljaren is ingeschakeld door twee vrouwelijke docenten Lichamelijk opvoeding (LO) die los van elkaar klaagden over het neerbuigende gedrag van hun mannelijke collega. Ook gaven beiden voorbeelden van informatie die (bewust) door hem achtergehouden werd, zodat zij een modderfiguur sloegen naar hun leerlingen. Beide docentes wilden alleen hun hart luchten bij de vertrouwenspersoon, omdat zij al hadden ervaren dat hun locatieleiding hun onvrede niet serieus nam:  ‘’Je weet toch hoe hij is’’ en ‘’Je moet het je allemaal niet zo aantrekken’’ daar konden ze het mee doen. Ondertussen hebben beide docentes een baan elders.

Nu heeft dit schooljaar de docent waar de docentes over klaagden, zich bij de vertrouwenspersoon gemeld, omdat de locatieleiding ‘out of the blue’ zware kritiek heeft geuit op zijn communicatie en omgang met collega’s. Deze kritiek is niet onderbouwd met concrete klachten of een dossier. Deze LO-docent wil een klacht indienen over intimidatie en onheuse bejegening door de locatieleiding bij de centrale directie van de school. Hij vraagt de vertrouwenspersoon om advies

Waar deze externe vertrouwenspersoon mee zit, is of ze deze aangeklaagde kan ondersteunen bij het aankaarten van zijn klacht. Belangrijk om in dit verband te weten, is dat deze LO-docent niet weet dat twee vrouwelijke collega’s over zijn negatieve gedrag hebben geklaagd bij deze vertrouwenspersoon.

Het formele antwoord op de vraag van de externe vertrouwenspersoon ‘ondersteunen ja of nee’, is ‘’Ja’’. Conform de Modelklachtenregeling voor het onderwijs, begeleidt de vertrouwenspersoon de klager bij het aanhangig maken van zijn klacht. De LO-docent is een klager met een klacht over onheuse bejegening door zijn locatieleiding.


Artikel 3. Aanstelling en taken vertrouwenspersoon[1]

  1. Het bevoegd gezag beschikt over tenminste één vertrouwenspersoon die functioneert als aanspreekpunt bij klachten.
  2. Het bevoegd gezag benoemt, schorst en ontslaat de vertrouwenspersoon. De benoeming vindt plaats op voorstel van de benoemingsadviescommissie.
  3. De vertrouwenspersoon gaat na of door bemiddeling een oplossing kan worden bereikt. De vertrouwenspersoon gaat na of de gebeurtenis aanleiding geeft tot het indienen van een klacht. Hij begeleidt de klager desgewenst bij de verdere procedure en verleent desgewenst bijstand bij het doen van aangifte bij politie of justitie.
  4. De vertrouwenspersoon verwijst de klager, indien en voor zover noodzakelijk of wenselijk, naar andere instanties gespecialiseerd in opvang en nazorg.

Modelklachtenregeling voor het onderwijs 1998


Wel zijn er vragen van een andere orde die deze vertrouwenspersoon voor zichzelf moet beantwoorden:

  • Lukt het mij om de vertrouwelijkheid te bewaren ten aanzien van de informatie die ik van de docentes kreeg over het gedrag van deze klager?
  • Kan ik deze klager objectief bijstaan, of speelt de voorinformatie mij parten?
  • Kan ik als vertrouwenspersoon dezelfde professionaliteit tonen inzake mijn begeleiding als voor iedere andere klager?

Wanneer de antwoorden op de vragen rondom vertrouwelijkheid, objectiviteit en professionaliteit bevestigend zijn, dan staat niets de ondersteuning van deze klager in de weg, ook niet als deze eerder een ‘aangeklaagde’ was.

Anke Visser
www.ankemvisserschoolveiligheid.nl