Logo

"Anders" - Anke Visser - juni 2021

"Anders" - Anke Visser - juni 2021

14 juni 2021

Behalve bovenschoolse cursussen voor vertrouwenspersonen en contactpersonen in het onderwijs, geef ik ook cursussen op locatie, bijvoorbeeld aan contactpersonen binnen één

Behalve bovenschoolse cursussen voor vertrouwenspersonen en contactpersonen in het onderwijs, geef ik ook cursussen op locatie, bijvoorbeeld aan contactpersonen binnen één schoolbestuur. Een aantal van deze schoolbesturen organiseert jaarlijks een scholingsmoment voor hun contactpersonen. Ik word dan uitgenodigd om deze inhoudelijk vorm te geven. De basis is altijd de taak van de contactpersoon, zoals beschreven in de Modelklachtenregeling onderwijs:

Artikel 3: Benoeming en taken van de contactpersoon

  1. Het bevoegd gezag van de school of instelling benoemt na overleg met het medezeggenschapsorgaan op iedere vestiging een contactpersoon.
  2. De contactpersoon informeert de klager over de mogelijkheden die de klachtenregeling biedt. Als de klager een klacht wil indienen, verwijst de contactpersoon de klager naar de vertrouwenspersoon.

Toen ik afgelopen jaar op verzoek van een beleidsadviseur, werkzaam bij een koepel basisscholen, een conceptprogramma had aangeleverd ontving ik tot mijn verbazing deze reactie:

In samenspraak met onze juridisch adviseur verandert de inhoud van een mogelijke workshop. Onze klachtenregeling wordt momenteel gewijzigd en wordt binnenkort voorgelegd aan onze GMR. Doordat deze verandering gevolgen heeft voor de invulling van de rol van contactpersonen, zullen we die bijeenkomsten wellicht anders en in ieder geval op een later moment organiseren. 

Wat dan blijft liggen, is scholing voor degene die leerlingen en leerkrachten een luisterend oor/steun biedt als zij ergens mee zitten. Dus niet zozeer op klachtniveau, maar meer op het gebied van sociaal-emotioneel welzijn. Inhoud van zo'n workshop zou dan zijn: Hoe voer je zo'n vertrouwelijk gesprek? Waar moet je op letten? Wat moet je aangeven? Wat doe je met de informatie die je krijgt? Hoe geef je dat aan bij degene die een gesprek met jou wil hebben? Hoe onderhoud je contact na een vertrouwelijk gesprek?  Kunt u vanuit uw expertise leerkrachten die deze rol voor het eerst op zich nemen van praktische handvatten voorzien?  

Blijkbaar laat dit schoolbestuur de Modelklachtenregeling voor het onderwijs los.

Misschien herkent u in uw eigen netwerk van contactpersonen de voorkeur voor persoonlijke problematiek van leerlingen die veel contactpersonen aan de dag leggen. In combinatie hun behoefte om alles wat zij horen vertrouwelijk of nog liever, geheim te houden. Op de eerste dag van mijn Medilex Onderwijs-cursus voor contactpersonen en vertrouwenspersonen, doorkruisen deze behoeftes regelmatig mijn programma-inhoud.

Duidelijkheid is voor mij de basis van veiligheid, in alle opzichten. Daarom gaf ik deze beleidsmedewerker dit antwoord:

Als auteur van Zakboeken voor contactpersonen en vertrouwenspersonen in het onderwijs, houd ik mij strikt aan wetgeving en de Modelklachtenregeling. Op basis van hiervan beschrijf ik in mijn Zakboeken contactpersonen, vertrouwenspersonen, antipestcoördinatoren en aandacht-functionarissen kindermishandeling. Een luisterend oor ‘voor leerlingen en leerkrachten als zij ergens mee zitten’ is mij uit deze beleidsdocumenten niet bekend. Wel professionele luisterende oren: schoolmaatschappelijk werkers, orthopedagogen, schoolpsychologen, arbeidspsychologen enz..

Overigens spreek ik mij in beide Zakboeken uit tegen geheimhouding en vertrouwelijkheid, omdat deze een oplossing niet dichterbij brengen. Kortom, de afgelopen 20 jaar heb ik uw contactpersonen geschoold, maar de workshop die u vraagt kan ik u niet bieden.

Mogelijk hebt u iets aan deze informatie als er contactpersonen in uw netwerk zijn die het ‘(toch) anders’ (gaan) doen.  De zegswijze ‘Niemand eigenwijzer dan een onderwijzer’ is vaak raak.

Anke Visser
www.ankemvisserschoolveiligheid.nl