Logo

"Boodschappenmeisje/-jongen" - Anke Visser - november 2021

"Boodschappenmeisje/-jongen" - Anke Visser - november 2021

14 november 2021

Ik ben betrokken bij een klacht als vertrouwenspersoon. Hoor en wederhoor-zitting staat op korte termijn gepland. Maar nu wil de klager niet deelnemen. De klager heeft mij gevraagd om

Een vertrouwenspersoon vroeg mij advies over het volgende:

Beste Anke,

Ik ben betrokken bij een klacht als vertrouwenspersoon. Hoor en wederhoor-zitting staat op korte termijn gepland. Maar nu wil de klager niet deelnemen. De klager heeft mij gevraagd om haar te vertegenwoordigen. Ik ben akkoord, maar nu heeft de verweerder inmiddels ernstig bezwaar gemaakt tegen deze gang van zaken. Heb jij een advies?

Misschien hebt u dit al meegemaakt, maar voor mij was dit een first. Na enig nadenken en nazoeken kwam ik tot het volgende antwoord:

Beste VP,

Bijzonder! Tijdens mijn cursussen leer ik interne en externe vertrouwenspersonen dat zij de klager ondersteunen als procedure-deskundige.

De klager blijft ten alle tijden de 'klachteigenaar' en is als zodanig verantwoordelijk om ZELF de klacht te uiten bij welke klachtenbehandelaar dan ook (directie, bestuur, klachtencommissie).

Zo staat het in het ‘Zakboek voor vertrouwenspersonen in het onderwijs’ en in het bijbehorende stappenplan. Als volgt:

Valkuilen
5.6 Boodschappenmeisje/-jongen

In het stappenplan staat uitdrukkelijk in stap 6 dat de klager zélf de klacht uit bij de directie/de schoolbestuurder/de klachtencommissie. Het is beslist niet de bedoeling dat de vertrouwenspersoon de boodschap van de klager overneemt. Hoe dienstverlenend je als vertrouwenspersoon ook bent, je bent geen boodschappenmeisje/-jongen van de klager.

Mogelijk verwar je als vertrouwenspersoon 'ondersteuning' met 'vertegenwoordiging'. Mij is geen klachtenprocedure uit de onderwijssector bekend waarin de vertrouwenspersoon een dergelijke vertegenwoordigende rol is toebedacht.

Hoewel ik mij wel kan voorstellen dat een klager opziet tegen een zitting, vraag ik mij af of een 'bij monde van' recht doet aan de wijze waarop de klager het klachtwaardige gedrag en de effecten daarvan ervaart.

Mogelijk kun je jouw klager ervan overtuigen dat het in haar belang is om zelf het woord te voeren. Het klinkt misschien wat Happinez-ig, maar ‘zelf doen’ geeft een gevoel van controle. In Amerika zouden ze zeggen geen victim maar survivor. Natuurlijk kun je met de klager voorbereiden (oefenen) wat deze wil zeggen tijdens de hoorzitting.

Minder sympathiek, maar wel correct is om de klager te laten weten dat je weliswaar ondersteunt voor, tijdens en na de zitting, maar de klager daar niet vertegenwoordigt.

Heb je hier iets aan?

Hartelijks
Anke Visser

www.ankemvisserschoolveiligheid.nl