Logo

"Alle vrouwen zijn hoeren" - Marcel van Oss

"Alle vrouwen zijn hoeren" - Marcel van Oss

23 augustus 2022

"Alle vrouwen zijn hoeren. Het zijn sperma-emmers. Heren zullen de nekken van vrouwen breken, om hun lul erin te steken.: De uitspraken van leden van het Amsterdamsch Studenten Corps tijdens een speech op een lustrumdiner hebben flink wat losgemaakt. Toch waren er ook relativerende geluiden. "Moeten we ons daar nou druk over maken? Hebben we in Nederland niet wat beters te doen?"

Maar let wel: deze mannen vormen straks de bestuurlijke top van Nederland. Als toekomstige directeuren dragen zij straks zorg voor een productieve en veilige werkplek. Ook de studenten in de zaal die tijdens de speech meededen en scandeerden treft blaam. Een echte leider heeft de ’corpsballen’ om tegen dom kuddegedrag in te gaan en anderen aan te spreken op hun gedrag. Als zij nu hierin al geen cultuuromslag kunnen maken, geen leiderschap tonen en geen voorbeeldfunctie vervullen, hoe moet het dan straks?

Er ligt in de eerste plaats dus een grote verantwoordelijkheid bij de studenten zelf. Hoelang moet je studeren om te begrijpen dat een oproep om de nek van vrouwen te breken over alle grenzen gaat?

Ook de studentenverenigingen hebben een cruciale rol. Denk daarbij aan de ontgroening. Daar ligt de start van de cultuuromslag die nodig is. Met drang en dwang wordt nu nog het kuddegedrag en de zwijgcultuur erin geramd. Dan krijg je dus klapvee dat instemmend meebrult met een opmerking als ’alle vrouwen zijn hoeren’. Er moet vanuit de verenigingen worden ingezet op de ontwikkeling van leiderschap en authenticiteit. Juist al meteen tijdens de ontgroening, wanneer de eerste zaadjes worden geplant.

Gaan het corps de maker en verspreider van het filmpje van de speech opsporen? Als het een van de leden is, wordt hij dan geroyeerd voor het doorbreken van de vertrouwelijkheid? Of wil men echte cultuurverandering en wordt de klokkenluider voorgedragen voor een koninklijke onderscheiding vanwege betoonde moed om geen meeloper te zijn op het moment dat dit wel van hem werd verwacht? Laat Amalia - ook al wordt zij voorlopig geen corpslid - de onderscheiding opspelden!

Dan een oproep aan de vaders en moeders van deze corpsstudenten: velen van jullie zitten nu als directeur of bestuurder in de top van organisaties. Hopelijk voeren jullie een stevig gesprek met jullie zoon. Wat gaat er door je heen als moeder die jaren geleden als sperma-emmer heeft gefungeerd om het leven te schenken aan een van deze brijante jonge heren? Maak voor altijd duidelijk dat vrouwen hoeren noch sperma-emmers zijn. En maak hem bewust van de schade die hij aanricht. Spreek met hem over zijn voorbeeldfunctie en creëer bewustzijn hoe cruciaal die is. En reflecteer tevens op wat je zelf voorleeft als ouder en in jouw bedrijf.

Later krijgen deze studenten als directeur ook meldingen van ongewenste omgangsvormen. Tonen zij dan het benodigde leiderschap, de moed, de wijsheid en de daadkracht om dit adequaat op te pakken? Of denken ze ’wat een gedoe om niks’. En glimlachen ze bij de herinnering aan de uitspraak ’alle vrouwen zijn hoeren’?

Bovenstaande tekst is op 29 juli jl. tevens als opiniestuk gepubliceerd in de Telegraaf.

Cartoon

Nawoord

Mij en de media wordt verweten geen aandacht voor de context te hebben: dat het hier gaat om een jarenlange traditie waarvan de ’competitie’ tussen mannen en vrouwen een waardevol onderdeel is. Die wedstrijd zou leiden tot vorming en ontwikkeling? Welke vorming vraag ik me af wanneer ik hoor dat in een bioscoop in Amsterdam tot 24 keer toe groepen corpsleden verwijderd moesten worden omdat zij onder andere bananen uitsmeerden over bioscoopstoelen. Weer een staaltje van verbijsterend kuddegedrag. Hoe banaal kun je zijn?

Een corpslid vertelde mij: “Eerstejaars meisjes kunnen niet meer bedienen tijdens het herendiner voor alumni, want deze jonge dames kunnen niet langer blootgesteld worden aan hun grof grensoverschrijdend gedrag.”

Meer en meer voorbeelden getuigen van de noodzaak van een radicale cultuuromslag. Van fouten moet je leren. Leer ervan!

Het wangedrag bij het corps kan alleen veranderen door de hiërarchische structuur en de aloude tradities en de zwijgcultuur te doorbreken. Dit start bij de aanpassing van de ontgroening. Huur niet langer een PR-bureau in om het slechte imago op te poetsen, maar huur opleidingskundigen in die aan ontgroening gestalte geven met rituelen die leiderschap, inclusie en authenticiteit benadrukken.
In statuten en huishoudelijk reglementen zullen een aantal zaken moeten worden opgenomen, die vervolgens ook gehandhaafd worden, zoals: het recht op een veilige plek in de vereniging, de bescherming van melders van ongewenste omgangsvormen en de mogelijkheid om hardleerse grensoverschrijders als corpslid te royeren.

Maar bovenal zullen de oude waarden- en normensystemen die in stand worden gehouden door de macht van het uitsluiten en conformeren, moeten veranderen. Zij die zich aanpassen aan de cultuur, de grootste brallers, die niets ontziend en macho zijn, lijken in het corps aan de macht te komen. Studenten willen net als iedereen ‘erbij horen’. Zij zullen zich in blijven schrijven, zij zullen zich blijven onderwerpen en aanpassen aan de heersende machtscultuur. De verandering zal vanuit de top van het corps moeten komen. Maar zijn de uitdragers van de corpscultuur nog in staat zelf zo’n cultuuromslag te maken en uit te dragen?

Wat moet er nog meer aan excessen gebeuren voordat er een cultuuromslag in gang wordt gezet? Waar blijft het ware leiderschap? Of rest er niets anders dan dat de cultuuromslag van buitenaf wordt afgedwongen door de universiteit, de gemeente of de maatschappij?

Corpsleden en alumni sta op en toon integer leiderschap!

Hartelijke groet,
Marcel van Oss
Directeur/ trainer VAN OSS & PARTNERS | OPLEIDING VERTROUWENSPERSOON

www.opleidingvertrouwenspersoon.nl
Stuur eventuele reactie naar Marcel van Oss: info@trainingvanoss.nl