Logo

Vertrouwenspersoon

G.J. Dijkstra (Gerard)

Apeldoorn

Gerard Dijkstra is sinds 2004 fulltime werkzaam als gecertificeerde externe vertrouwenspersoon. Deze functie vervult hij bij profit en non profit organisaties. De opdrachtgevers bevinden zich onder meer in productiebedrijven, dienstverlening, financiële sector en IT. Ook in non profit, ziekenhuizen, zorg- en welzijnssector, kinderopvang, woningcorporaties, gemeentelijke overheid en omroepvereniging. Momenteel is hij actief voor ongeveer 150 organisaties. Specifieke ervaring heeft hij als vertrouwenspersoon bij onderwijsinstellingen, te weten: PO, SO, VO , VMBO, MBO en HBO onderwijs. Hij ondersteunt organisaties bij het ontwikkelen en implementeren van beleid op het gebied van psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Hij werkt samen in een landelijk netwerk van geregistreerde en gecertificeerde vertrouwenspersonen en is lid van de Landelijke beroepsvereniging van Vertrouwenspersonen (LVVV).

Privé contactgegevens

Adres
7325 AZ Apeldoorn
Telefoon (vast)
+31655183368
Telefoon (mobiel)
+31655183368

Zakelijke contactgegevens

Organisatie
Buro Konfidi Vertrouwenspersonen
Website
https://www.konfidi.nl
Adres
7325 AZ Apeldoorn
Telefoon (vast)
+31655183368

Professie

Intern / Extern VP
Extern Vertrouwenspersoon
Expertise(s)
 • Industrie
 • MKB
 • Onderwijs - HBO
 • Onderwijs - MBO
 • Onderwijs - PO
 • Onderwijs - VO
 • Overheid - Gemeente
 • Overheid - Rijksoverheid
 • Overheid - Semi-overheid
 • Retail
 • Sport
 • Zorg
 • Anders
Talen
 • Nederlands
Werkzaam in provincies
 • Drenthe
 • Flevoland
 • Friesland
 • Gelderland
 • Overijssel
 • Utrecht