Logo

Vertrouwenspersoon

S.F.M. Montanus (Saskia)

Haarlem

Hoe belangrijk de HRM functie ook is, toch lukt het bijna nergens om te voorkomen dat mensen slachtoffer worden van ongewenst gedrag of integriteitsschendingen. De ideale wereld bestaat niet. Des te belangrijker dat iedereen toegang heeft tot een (extern) vertrouwenspersoon voor opvang en begeleiding. Het uit de slachtofferrol stappen, vormt letterlijk de eerste stap naar herwinnen van vrijheid.
Voor bedrijven en organisaties loont de samenwerking met Saskia al snel. Zij bezit de expertise en kwaliteiten om met een goede organisatie van interventies heel efficient en effectief in te zetten op het voorkomen van ongewenst gedrag. Dit draagt bij aan gemotiveerde medewerkers en reductie van ongewenst verloop.

Zakelijke contactgegevens

Organisatie
BureauVertrouwenspersoon.nl
Website
https://bureauvertrouwenspersoon.nl/
Adres
2012 PN Haarlem

Professie

Intern / Extern VP
Extern Vertrouwenspersoon
Expertise(s)
  • MKB
  • Onderwijs - PO
  • Overheid - Gemeente
  • Anders
Talen
  • Nederlands
Werkzaam in provincies
  • Noord-Brabant
  • Noord-Holland
  • Overijssel
  • Utrecht
  • Zuid-Holland