Logo

Vertrouwenspersoon

C.L.M. Rondeel de Cock (Karin)

Oosterhout

Fit2Care Vertrouwenspersoon Vertrouwen-Veiligheid-Verbinden
In december 2023 heb ik mijn certificaat Vertrouwenspersoon behaald en heb me geregistreerd bij het Landelijk Instituut Vertrouwenspersonen (LVV). Een veilig werkklimaat voor medewerkers is een belangrijke voorwaarde om plezier in het werk en optimaal te kunnen functioneren. Soms loopt het anders en is er sprake van ongewenst gedrag in de werkomgeving. Het kan gaan om discriminatie, agressie, (seksuele) intimidatie, buitensluiten en pesten. Begin 2022 is er een wijziging in de Arbowet opgenomen die alle bedrijven verplicht om hun werknemers altijd toegang te geven tot een vertrouwenspersoon. Hiermee is er aandacht voor de ongewenst situatie met als doel het werkplezier te herstellen, mogelijk verzuim te voorkomen en voor de werkgever negatieve publiciteit voorkomen.
Met mijn kennis en ervaring wil ik voor mensen die werkzaam zijn in de zorg en/of in dienst van zorginstellingen als externe Vertrouwenspersoon het verschil maken.

Privé contactgegevens

E-mailadres
krondeel@gmail.com
Adres
Linthorst-Homanlaan 33
4908 DL Oosterhout
Telefoon (mobiel)
0658982894

Wilt u lid worden?

Het lidmaatschap staat open voor personen die als vertrouwenspersoon in of voor een arbeidsorganisatie werken. Dit lidmaatschap betreft een persoonlijk lidmaatschap. Uw organisatie is dus geen lid van de LVV, u bent zelf lid. Aanmelden en opzeggen is daarmee ook uw eigen verantwoordelijkheid.

Meer informatie