Logo

Materiaal voor

LVV-Jubileumcongres '25 jaar Vertrouwenspersoon'

Aanmelden

Sorry, de aanmeldperiode is voorbij.

Prijzen

Prijs is exclusief btw.

Annuleren/No-show
Wanneer u zich heeft ingeschreven voor het LVV-Jaarcongres rekenen wij op uw komst.
Bent u 4 juni 2024 onverhoopt verhinderd, dan kunt u zich afmelden door een e-mail te sturen naar info@lvvv.nl.
Meldt u zich af tot en met 20 mei 2024 dan zullen wij € 75,- excl. BTW in rekening brengen. Vanaf 21 mei is het alleen nog mogelijk om je ticket over te dragen aan een andere LVV-lid. Hiervoor dient de wijziging van naam doorgegeven te worden voor 3 juni 2024.

Hercertificering
Wanneer u het hele congres aanwezig bent, ontvangt u ten behoeve van uw hercertificering 4 uur BNS.

Alles wat wordt aangeboden door sponsoren tijdens het congres valt niet onder verantwoordelijkheid van de LVV.

Klik hier voor de algemene voorwaarden.