Logo

Over LVV-TV: "Wet van de Klokkenluiders”

LVV-TV: "Wet van de Klokkenluiders”

Op 24 januari jl. heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel dat de implementatie regelt van de EU-klokkenluidersrichtlijn. Hiermee vervangt de Wet bescherming klokkenluiders de huidige Wet Huis voor klokkenluiders uit 2016.

In deze LVV-TV uitzending licht Geert Vermeulen van De Integriteitscoördinator de gevolgen van de Wet bescherming klokkenluiders toe.

Bent u er ook bij?

Aanmelden

Sorry, de aanmeldperiode is voorbij.