Logo

Certificering

Certificering van vertrouwenspersonen

Aantoonbare kwaliteit
Door middel van een persoonscertificaat kunnen vertrouwenspersonen aantonen dat zij aan de gestelde beroepseisen voldoen.
Een onafhankelijke certificatie instelling (Hobéon SKO) controleert elke vier jaar of de vertrouwenspersoon aan de eisen voldoet en of deze voortdurend kennis en vaardigheden ontwikkelt. Het verstrekte certificaat geeft belanghebbenden het vertrouwen dat de vertrouwenspersoon daadwerkelijk aan die eisen voldoet.

Meerwaarde

Het LVV persoonscertificaat geeft meerwaarde voor alle belanghebbenden, waaronder:

  • de vertrouwenspersoon
  • de cliënt
  • de werkgever

Een uitleg van deze meerwaarde vindt u op de website van Hobéon SKO.

Beroepseisen

Het bestuur van LVV heeft de beroepseisen vastgelegd.
LVV certificatieregeling vertrouwenspersoon 2024 

De beroepseisen bestaan uit drie onderdelen:

  1. Scholing (bij certificering en hercertificering)
  2. Intervisie (bij hercertificering)
  3. Extra activiteiten (bij hercertificering)

Extra activiteiten bestaan onder andere uit scholing en intervisie die niet op de websites staan. Daarnaast kan het bestaan uit onderzoek, publicaties, voorlichtingsbijeenkomsten, enzovoorts.

Informatie

Alle informatie met betrekking tot (her)certificering kunt u nalezen op de speciale pagina's van Hobéon SKO.

-------------------------------------------------------------------------

Wijzigingen 1 januari 2024

Sinds 1 januari 2024 is voor sommige LVV-leden het een en ander veranderd. Aanleiding voor deze verandering is het instellen van een landelijk examen voor de basisopleiding vertrouwenspersonen en de verplichting voor LVV-leden om zich te certificeren. Sinds 1 januari 2024 is in het huishoudelijk reglement van de LVV opgenomen dat LVV-leden gecertificeerd moeten zijn. Er is daarnaast een nieuwe certificatieregeling opgesteld.
Hier vindt u meer informatie.