Logo

Lidmaatschap

Lidmaatschap

Het lidmaatschap staat open voor personen die als vertrouwenspersoon in of voor een arbeidsorganisatie werken. De LVV kent alleen gecertificeerde leden. Dit lidmaatschap betreft een persoonlijk lidmaatschap en is niet overdraagbaar. Uw organisatie is dus geen lid van de LVV, u bent zelf lid. Aanmelden en opzeggen is daarmee ook uw eigen verantwoordelijkheid.

De contributie voor het LVV-lidmaatschap wordt per kalenderjaar berekend en bedraagt in 2024 € 150,- (excl. 21% btw). 
Aanmelden kan uiteraard gedurende het hele jaar. De hoogte van de contributie wordt dan naar rato van het aantal resterende dagen in het kalenderjaar berekend. De datum van aanmelding is hierbij leidend voor de berekening van de contributie in het eerste jaar.

Waarom lid worden van LVV?

Het lidmaatschap van de LVV kent diverse voordelen. KLIK HIER voor een overzicht van de voordelen die u heeft door lid te zijn/worden van onze vereniging.

Aanmelden

Aanmelden voor het LVV lidmaatschap kan online via ons aanmeldformulier. Nadat wij het aanmeldformulier hebben ontvangen, krijgt u binnen 14 dagen per e-mail een bevestiging van uw lidmaatschap met uw lidmaatschapsnummer. 
Alleen vertrouwenspersonen die het landelijk LVV-diploma vertrouwenspersoon hebben, kunnen zich aanmelden bij de LVV om vervolgens zich in te schrijven in het register voor vertrouwenspersonen bij Hobéon SKO. Hiervoor heeft u een lidnummer nodig van de LVV. U kunt met het registratienummer van Hobéon uw lidmaatschap bij de LVV voltooien.

U ontvangt dan ook de contributiefactuur voor de rest van het lopende jaar.

De gedragscode

De gedragscode is een richtlijn voor het professioneel handelen van de bij de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVV) aangesloten vertrouwenspersonen. Onder vertrouwenspersonen worden zowel de interne- als de externe vertrouwenspersonen verstaan. Deze gedragsregels dienen ook als informatievoorziening voor betrokkenen en als maatstaf voor de Commissie van Toezicht bij het toetsen van de wijze waarop de vertrouwenspersoon zijn taak uitoefent. Download de Gedragscode Vertrouwenspersonen aangesloten bij LVV, versie 21-05-2021

Opzeggen

Het lidmaatschap van de LVV loopt per kalenderjaar. Tussentijdse opzegging is niet mogelijk. Het kan ook niet wanneer u uw rol als vertrouwenspersoon niet meer uitvoert. De opzegtermijn van het LVV lidmaatschap is 1 kalendermaand voor het einde van het kalenderjaar. Opzeggen moet dus altijd vóór 1 december van het betreffend jaar opzeggen en kan door het sturen van een e-mail naar ons secretariaat.

U bent op persoonlijke titel lid van LVV en daardoor zelf verantwoordelijk voor het opzeggen van uw lidmaatschap. U ontvangt binnen 14 dagen per e-mail een bevestiging van de ontvangst van uw opzegging. Wanneer u deze bevestiging niet heeft ontvangen, dan is uw opzegging waarschijnlijk niet ontvangen en adviseren wij u tijdig contact op te nemen met het secretariaat.

Let op: ook voor opzeggen geldt dat in geval van opzegging van het LVV lidmaatschap, niet automatisch de certificatieovereenkomst met Hobéon SKO wordt beëindigd. 

Certificering

Wanneer u zich aanmeldt voor het LVV-lidmaatschap, meldt u zich niet tegelijk aan voor de certificering.
Voor de certificering van vertrouwenspersonen kunt u terecht bij Hobéon SKO. Hobéon SKO is de certificerende instantie die voor LVV de certificering uitvoert. Hiervoor moet u zich dus apart aanmelden! Algemene informatie over de certificering vindt u op de pagina "Certificering". Uitgebreide informatie vindt u op de website van Hobéon SKO.