Logo

Lidmaatschap

Lidmaatschap

Het lidmaatschap staat open voor personen die als vertrouwenspersoon in of voor een arbeidsorganisatie werken. Dit lidmaatschap betreft een persoonlijk lidmaatschap en is niet overdraagbaar. Uw organisatie is dus geen lid van de LVV, u bent zelf lid. Aanmelden en opzeggen is daarmee ook uw eigen verantwoordelijkheid.

De contributie voor het LVV-lidmaatschap wordt per kalenderjaar berekend en bedraagt in 2023 € 143,00 (excl. 21% btw). 
Aanmelden kan uiteraard gedurende het hele jaar. De hoogte van de contributie wordt dan naar rato van het aantal resterende kwartalen in het kalenderjaar berekend. De datum van aanmelding is hierbij leidend voor de berekening van de contributie in het eerste jaar.
Contributie korting

Waarom lid worden van LVV?

KLIK HIER voor een overzicht van voordelen van het LVV lidmaatschap.

Aanmelden

Aanmelden voor het LVV lidmaatschap kan direct online met het aanmeldformulier. U ontvangt binnen 14 dagen per e-mail een bevestiging van uw lidmaatschap met uw lidmaatschapsnummer. U ontvangt dan ook de factuur voor uw contributie voor de rest van het lopende jaar.
 

VOG

Om lid te worden van de LVV dient u een VOG met screeningsprofiel 75 over te dragen. Deze VOG mag niet ouder zijn dan 1 jaar bij inschrijven. Klik hier voor het gedeeltelijk ingevuld aanvraagformulier. 

De gedragscode

De gedragscode is een richtlijn voor het professioneel handelen van de bij de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVV) aangesloten vertrouwenspersonen. Onder vertrouwenspersonen worden zowel de interne- als de externe vertrouwenspersonen begrepen. Deze gedragsregels dienen tevens als informatievoorziening voor betrokkenen en als maatstaf voor de Commissie van Toezicht bij het toetsen van de wijze waarop de vertrouwenspersoon zijn taak uitoefent. 

Downloads

Opzeggen

Het lidmaatschap van de LVV loopt per kalenderjaar. Tussentijdse opzegging is niet mogelijk, ook niet wanneer u uw rol als vertrouwenspersoon niet meer uitvoert. De opzegtermijn van het LVV lidmaatschap is 1 kalendermaand voor het einde van het kalenderjaar. Opzeggen dient dus plaats te vinden vóór 1 december van enig jaar door middel van een e-mail aan het secretariaat. U bent op persoonlijke titel lid van LVV, dus u bent zelf verantwoordelijk voor het opzeggen van het lidmaatschap. U ontvangt binnen 14 dagen per e-mail een bevestiging van de ontvangst van uw opzegging. Wanneer u deze bevestiging niet heeft ontvangen, dan is uw opzegging waarschijnlijk niet ontvangen en adviseren wij u tijdig contact op te nemen met het secretariaat.

Let op: ook voor opzeggen geldt dat in geval van opzegging van het LVV lidmaatschap, niet automatisch de certificatieovereenkomst met Hobéon SKO wordt beëindigd. 
 

Certificering

Wanneer u zich aanmeldt voor het LVV-lidmaatschap, meldt u zich niet tegelijk aan voor de certificering.
Voor de certificering van vertrouwenspersonen kunt u terecht bij Hobéon SKO. Hobéon SKO is de certificerende instantie die voor LVV de certificering uitvoert. Hiervoor moet u zich dus apart aanmelden!
Algemene informatie over de certificering vindt u op de pagina "Certificering". Uitgebreide informatie vindt u op de website van Hobéon SKO.

Wilt u lid worden?

Het lidmaatschap staat open voor personen die als vertrouwenspersoon in of voor een arbeidsorganisatie werken. Dit lidmaatschap betreft een persoonlijk lidmaatschap. Uw organisatie is dus geen lid van de LVV, u bent zelf lid. Aanmelden en opzeggen is daarmee ook uw eigen verantwoordelijkheid.

Meer informatie