Logo

Even voorstellen: onze CVP-adviseurs

Even voorstellen: onze CVP-adviseurs

16 december 2022

In onze vorige nieuwsbrief berichtten we u dat we bezig waren met de laatste afspraken met de adviseurs die ons gaan ondersteunen om de CVP goed in te bedden binnen de LVV. We zijn heel blij u te kunnen melden dat Mildred van Gelden en Renate Schuttelaar deze taak op zich willen nemen. Ze stellen zich graag aan u voor.

Midred 500x400Mijn naam is Mildred van Gelden, 53 lentes jong. Ik ben woonachtig in Stein, gelegen in het mooie Limburgse land.
Na mijn opleiding HBO-Jeugdwelzijnswerk heb ik een aantal jaar gewerkt als groepsbegeleidster en activiteitenbegeleidster. Sinds 2002 ben ik werkzaam als cliëntenvertrouwenspersoon bij diverse Limburgse organisaties voor mensen met een verstandelijke beperking. Zo heb ik ervaring mogen opdoen bij Koraal, Radar, Pergamijn en momenteel werk ik onder andere als CVP Wlz bij PSW, gelegen in Herten, midden Limburg.
Tijdens de uitoefening van mijn beroep werd ik lid van stichting CVP welke later is overgegaan in Bevezo, de beroepsvereniging voor vertrouwenspersonen in de zorg. Ik was, zeker in het begin van mijn carrière, zoekende naar een vereniging die mijn belangen als beroepsbeoefenaar kon behartigen. Juist vanwege het feit dat je als CVP een solistische functie hebt was het erg fijn om contact te hebben met collega cliëntvertrouwenspersonen in het land en kennis met elkaar te delen.
Na een aantal jaren lid ben ik in januari 2018 toegetreden tot het bestuur van Bevezo. In die hoedanigheid heb ik mee mogen werken aan de ontwikkeling van het kwaliteitskader cliëntenvertrouwenspersoon wet zorg en dwang en de borging hiervan. Bevezo heeft helaas moeten besluiten de statuten te ontbinden en in januari 2022 is Bevezo opgehouden met bestaan.
In november 2022 werd mij gevraagd om mijn ervaring, kennis en expertise in te zetten en te delen bij het realiseren van een beroepsvereniging voor de CVP Wzd, welke ondergebracht wordt bij de LVV. Ik heb hier wel even over moeten nadenken, onder andere vanwege de afstand (zuid Limburg/Nijkerk). Maar gelukkig heeft de afgelopen coronaperiode ons geleerd dat we ook online prima kunnen overleggen met elkaar. Dat heeft me over de streep getrokken en mag ik me nu aan jullie voorstellen als een van de nieuwe adviseurs van de LVV.
Ik heb er heel veel zin in en ik hoop jullie snel fysiek of online tegen te komen om elkaar beter te leren kennen en met jullie in gesprek te gaan.

Renate 500x400Mijn naam is Renate Schuttelaar, ik ben 47 jaar en woonachtig in Echt (Limburg).
Na afronding van mijn studies aan de Universiteit Maastricht (Gezondheidsrecht en Beleid en Beheer binnen de Gezondheidswetenschappen), ben ik sinds 2004 werkzaam als bestuurssecretaris/adviseur binnen diverse zorgorganisaties.
Klachtopvang in de zorg heeft altijd mijn bijzondere aandacht gehad. Tijdens mijn studies heb ik onderzoek gedaan naar diverse aspecten van klachtopvang in de zorg (formele en informele trajecten) en daarnaast ben ik diverse jaren actief bij klachtencommissies, bemiddeling/mediation en het vertrouwenswerk voor cliënten in de zorg.
In september jl. heb ik de opleiding tot gecertificeerd vertrouwenspersoon bij de LIVP afgerond en ben ik in contact gekomen met de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen. Hierdoor ben ik betrokken bij de mooie ontwikkelingen rondom de aansluiting van de cliëntvertrouwenspersonen (CVP) in de zorg bij de LVV.
Ik ben zeer gemotiveerd om hier een bijdrage aan te leveren en voor de CVP’s een gedegen basis te creëren bij onze beroepsvereniging.