Logo

Nieuwe toelatingseis LVV

Nieuwe toelatingseis LVV

23 oktober 2023

Afgelopen week hebben de LVV-leden een persoonlijke e-mail ontvangen over de wijzigingen die aanstaande zijn rondom de aanvullende eis voor het lidmaatschap. Deze eis houdt in dat leden vanaf 1 januari 2024 gecertificeerd moeten zijn. Voor leden die dit nog niet zijn, is er een overgangsperiode van een jaar om aan deze eis te kunnen voldoen.


Ondanks het stroomschema dat LVV-leden kunnen doorlopen om te bepalen welke consequenties dit voor hen heeft, zijn er vragen binnengekomen bij het secretariaat. Vele vragen worden afwisselend beantwoord door het secretariaat van de LVV of van de SKV (Stichting Kenniscentrum Vertrouwenspersonen). Wanneer een vraag voor meer leden relevant is, wordt deze opgenomen in de FAQ op de website.

De meeste vragen gaan over of een LVV-lid wel een juiste opleiding heeft gedaan. Soms blijkt dat leden een certificaat van deelname van een cursus of workshop vertrouwenspersoon hebben, die niet is geaccrediteerd. Of een cursus is geaccrediteerd, is eenvoudig na te gaan: de opleiders die een geaccrediteerde basisopleiding geven staan hier op de LVV-website.
Het certificaat van deelname alleen is niet voldoende om u te certificeren als LVV gecertificeerd vertrouwenspersoon; u dient zich ook nog te registeren. Dat kan op de website van Hobéon SKO (www.mijncertificatie.nl).

Er zijn ook leden die zich afvragen waarom een certificering noodzakelijk is. Het is belangrijk dat iemand die zich richt tot een LVV-lid erop kan vertrouwen dat de melding goed wordt afgewikkeld. Wanneer ieder LVV-lid gecertificeerd is (dus ingeschreven staat in het register) dan is de basiskennis op orde. Door de hercertificering houdt het LVV-lid de laatste ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld op het vlak van wetgeving, en andere kennis en vaardigheden bij.logo SKVStichting Kenniscentrum Vertrouwenspersonen (SKV)

Naast deze vragen is SKV druk met het implementeren van het landelijk LVV-examen vertrouwenspersoon.

Voor meer informatie: lees ook dit artikel

Neem eens een kijkje op de website www.kenniscentrumvertrouwenspersonen.nl om te zien hoe het Landelijk Examen wordt vormgegeven.
De afgelopen periode is hard gewerkt om alle processen goed te doorlopen. Binnenkort zal een pilot worden gedaan om onvolkomenheden uit het proces te halen.

Het Landelijk Examen is verplicht vanaf 1 januari 2024 voor cursisten die de basisopleiding vertrouwenspersoon hebben gedaan en LVV-registervertrouwenspersoon willen worden.

Vanaf 1 januari 2024 wordt LVV gecertificeerd vertrouwenspersoon gewijzigd in LVV-registervertrouwenspersoon. U krijgt bericht over het gebruik van het nieuwe logo LVV-registervertrouwenspersooon.