Logo

Stroomschema LVV-leden Landelijk Examen

Het invoeren van een landelijk examen kan voor lVV-leden consequenties hebben. Er zijn nogal wat variabelen die bepalen of er consequenties zijn en zo ja welke stappen er dan doorlopen moeten worden. Hieronder vindt u een stroomschema waarin duidelijk wordt aangegeven of het u wel of niet betreft. 

Stroomschema certificering lvv-leden 2024.docx