Logo

Jaarverslag LVV 2023

Jaarverslag LVV 2023

30 mei 2024

Een jaar van ontwikkeling en verandering, dat is de titel van het LVV-jaarverslag 2023. U kunt in dit verslag teruglezen wat er afgelopen jaar allemaal is ondernomen en gerealiseerd, en dat is best veel. 


Het LVV-jaar 2023 was een uitdagend jaar waarin veel is gebeurd en gedaan. Zo is onder andere het landelijke examen voor de basisopleiding vertrouwenspersonen opgezet en geïmplementeerd en spreken we na certificering over de LVV-registervertrouwenspersoon. De in 2022 ingestelde Ledenraad heeft daarbij in 2023 verder vorm en inhoud gekregen en er wordt toegewerkt naar een zogenaamde kamerstructuur.

Ook is er door de LVV inspanning gepleegd voor het vertrouwenswerk in de Sport, Zorg en Onderwijs. Denk aan inzet op BNS (Bij- en Nascholing) in de sport en het onderwijs, het onderzoek naar een beroepsvereniging voor cliëntenvertrouwenspersonen en inzet voor veilig onderwijs. Er zijn voor LVV-leden twee vertrouwenspersonen aangesteld en de klachtencommissie heeft opnieuw vorm gekregen. In het kader van onafhankelijkheid bestaat deze nu uit alleen maar externen.

Voor onze leden hebben we het afgelopen jaar weer diverse activiteiten en bijeenkomsten georganiseerd, waaronder natuurlijk het jaarcongres. We zien in 2023 een enorme toename in het aantal leden, te weten 37%. Een geweldig feit waar we dankbaar voor zijn. Dit heeft echter wel extra inspanning gevraagd van zowel bestuur als backoffice. Dat geldt ook voor overige ontwikkelingen die zijn opgepakt en doorgevoerd.

Bovengenoemde is slechts een greep uit alle zaken die in 2023 hebben plaatsgevonden. Het jaarverslag bevat uiteraard ook de financiële verantwoording en een toelichting van de penningmeester en is gepubliceerd op de website in de bibliotheek (onder publicaties). Hier vindt u ook de jaarverslagen van voorgaande jaren. 

U kunt het jaarverslag 2023 hier downloaden

Foto voorkant jaarverslag 2023.jpg