Logo

Goede publiciteit

Goede publiciteit

1 januari 2019

Beste vertrouwenspersonen,

De afgelopen maand kreeg ons vak van vertrouwenspersoon volop aandacht in de media. Naar aanleiding van de door de tuchtrechter gestrafte atletiektrainer heeft de LVV zich sterk gemaakt voor een door de gemeente aangetrokken vertrouwenspersoon voor lokale verenigingen. Deze week waren de cijfers van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden een mooie kapstok om de rol van de vertrouwenspersoon te belichten. BNR-radio, de Stentor, NOS radio 1, het AD, NU.nl; het leidde tot goede publiciteit. Ik hoop dat vertrouwenspersonen in de praktijk merken dat ons vak wel staat op dit moment.

De EO wil op een andere manier aandacht besteden aan Pesten op het Werk. I Care Producties (ICP) maakt samen met de EO een televisieprogramma over pesten op de werkvloer. Doel is om pesten op het werk bespreekbaar te maken en uit de taboesfeer te halen. Samen met een team van deskundigen wil ICP bovendien een begin maken om pestsituaties op de werkvloer op te lossen. Vanuit het bestuur is er contact geweest met de programmamakers. Wij hebben er gemengde gevoelens over. Publiciteit is niet iets wat veel melders van pesten zoeken en vaak ook niet bij gebaat zijn, zeker niet als ze willen blijven werken bij de organisatie. Om u te informeren, lees hun toelichting in de nieuwsbrief.

Begin januari ging de nieuwe intervisiewebsite in de lucht. Het doel was de toegankelijkheid tot de intervisie voor de leden te vergemakkelijken. Het moest makkelijker worden een intervisiegroep te vinden en zo te zorgen voor het broodnodige contact met collega-vertrouwenspersonen. Inmiddels hebben zich al zo’n 100 intervisiegroepen aangemeld ! Er zijn vast wel wat aanloopproblemen, maar ik verwacht dat we daar samen beter uit komen. Inmiddels heb ik de eerste intervisiebijeenkomst met mijn groep achter de rug.

Na afloop heb ik het digitale deelnameformulier via de intervisiewebsite naar alle deelnemers gestuurd zodat zij dit kunnen gebruiken voor de hercertificering. Dit ging buitengewoon eenvoudig.

Als laatste wil ik u wijzen op de petitie van de FNV. In Nederland heeft bijna de helft van alle werknemers te maken met één of meerdere vormen van intimidatie. Wereldwijd heeft 35% van alle vrouwen boven de 15 jaar te maken met seksueel geweld. Slechts een handjevol landen heeft effectief beleid tegen geweld en intimidatie op de werkvloer. FNV pleit voor een internationaal bindend verdrag. U vindt de petitie in deze nieuwsbrief.

Margriet Maris