Logo

Hercertificering

Hercertificering       

Om uw certificering als LVV-registervertrouwenspersoon te behouden, dient u elke vier jaar opnieuw aan te tonen dat u aan de eisen voldoet. Bij uw certificering heeft u (van Hobéon SKO) toegang gekregen tot uw dossier. Hier vult u uw hercertificeringsdossier en dient u een aanvraag tot hercertificering in. Deze aanvraag mag niet eerder plaatsvinden dan 1 jaar voor het verstrijken van de geldigheid van het certificaat.
Voor vragen over uw dossier kunt u contact opnemen met Hobéon SKO 

Voor de hercertificering dient in de hercertificeringsperiode minimaal 72 uur PE aangetoond te worden. De uren moeten in redelijke mate evenredig over de jaren verdeeld worden.

Bij- en nascholing (BNS) – minimaal 24 uur
Intervisie – minimaal 32 uur
Extra activiteiten – minimaal 16 uur

Bij- en nascholing (BNS)

Dit zijn door LVV geaccrediteerde scholingen.
De datum op uw bewijs van deelname aan een BNS moet binnen de hercertificeringsperiode vallen.
Klik hier om te bekijken welke scholingen door LVV zijn geaccrediteerd.

Intervisie

De intervisie dient te voldoen aan de richtlijnen van LVV en dient geregistreerd te worden op de intervisiewebsite van de LVV.
Elk lid kan zelf een intervisiegroep starten door deze aan te melden op de website. Leden en “Intervisiedeelnemers zonder LVV-lidmaatschap” kunnen zich vervolgens aanmelden bij de betreffende intervisiegroep.
De voorzitter/contactpersoon van de intervisiegroep (meestal degene die de groep heeft aangemaakt) kan na afloop van een bijeenkomst van de intervisiegroep de bijeenkomst registreren op de website waarna alle deelnemers een persoonlijk bewijs van deelname per e-mail ontvangen.

Let op: er zijn ook bureaus die (begeleide) intervisie verzorgen. De bijeenkomsten van deze intervisie dienen ook op de LVV website geregistreerd te worden om mee te tellen voor uw hercertificering. Het kan zijn dat het opleidingsbureau hier extra kosten voor in rekening brengt.

Klik hier voor meer informatie over deelname aan intervisie.

Extra activiteiten

Extra activiteiten zijn alle overige activiteiten die u onderneemt om uw functie als vertrouwenspersoon goed uit te kunnen oefenen. De extra activiteiten bestaan onder andere uit scholing, intervisie en het bijwonen van bijeenkomsten die niet door LVV geaccrediteerd zijn. Daarnaast kan het bestaan uit onderzoek, publicaties, voorlichtingsbijeenkomsten, enzovoorts. Meer hierover (en de berekening van de PE-uren) kunt u vinden in de certificatieregeling.