Logo

Wijzigingen 2024

Wijziging accreditatie 2024

Door het invoeren van een landelijk examen en verplichting tot certificering verandert er vanaf 1 januari 2024 één en ander. Hieronder vindt u meer informatie.

Landelijk examen
Per 1 januari 2024 is er voor de Basisopleiding Vertrouwenspersoon een landelijk examen ingesteld. Dit examen bestaat uit een schriftelijk en een mondeling gedeelte. Nadat de basisopleiding is gevolgd, is een diploma van het landelijk LVV-examen vertrouwenspersoon nodig om LVV-registervertrouwenspersoon te worden. 

Accreditatie
Wilt u als opleiders uw Basisopleiding Vertrouwenspersoon of een opleiding Bij- en Nascholing (BNS) door de LVV laten accrediteren, dan kunt u hiervoor een aanvraag indienen. Na ontvangst van uw aanvraag en betaling van het verschuldige bedrag,  wordt deze doorgestuurd naar Kiwa. Alle aanvragen zijn of worden door deze organisatie beoordeeld. Zij nemen contact met u op voor de afhandeling van uw aanvraag. In verband met de wijzigingen is er een nieuwe accreditatieregeling basisopleiding vertrouwenspersonen opgesteld. Deze regeling vervangt per 1 januari 2024 alle andere regelingen. 

Voor de opleidingen waarbij de accreditatieperiode nog geldt in het jaar 2024 treft de LVV een overgangsregeling.

De nieuwe accreditatieregeling voor de Bij- en Nascholing volgt op korte termijn.

Geaccrediteerde Basisopleiding Vertrouwenspersoon en Bij- en Nascholing
Wilt u weten welke basisopleidingen Vertrouwenspersoon of opleidingen Bij- en Nascholing door de LVV al geaccrediteerd zijn, en of deze opleidingen geldig zijn voor (her)certificering, dan kunt u de website van Kiwa (Hobéon Certificering en Accreditatie bv) raadplegen.

Downloads: