Logo

wijzigingen-certificeren-per-2024

Wijzigingen certificeren 2024

Sinds 1 januari 2024 is er voor sommige LVV-leden het een en ander veranderd. Aanleiding voor deze verandering is het ontwikkelen en instellen van een landelijk examen voor de basisopleiding vertrouwenspersonen. In het huishoudelijk reglement van de LVV is per 1 januari opgenomen dat LVV-leden gecertificeerd moeten zijn. Voor een aantal leden heeft dit consequenties.

Waarom verplicht certificeren en een landelijk examen?

Nu is het voor de samenleving onduidelijk of een LVV-lid wél of niet gecertificeerd. Dit werkt verwarring in de hand. Wel of niet certificeren maakt namelijk verschil, omdat vertrouwenspersonen voor certificering een heel traject, inclusief geaccrediteerde opleiding, moeten doorlopen. Omdat leden van de LVV straks allemaal gecertificeerd (moeten) zijn, is voor de samenleving duidelijk dat vertrouwenspersonen die lid zijn van LVV aan vastgestelde kwalificaties voldoen. Doel hiervan is het borgen en verhogen van het kwaliteitsniveau van vertrouwenspersonen.

Consequenties

Er zijn nogal wat variabelen die bepalen of het invoeren van een landelijk examen en verplicht certificeren consequenties heeft voor individuele LVV-leden. Er is een stroomschema opgesteld die LVV-leden kunnen doorlopen om zo te bepalen of het hen wel of niet betreft. Ook is inzichtelijk gemaakt welke stappen er eventueel doorlopen moeten worden.

Beroepseisen

Het bestuur van LVV heeft de beroepseisen vastgesteld. Deze eisen bestaan uit drie onderdelen:
- Scholing (bij certificering en hercertificering)
- Intervisie (bij hercertificering)
- Extra activiteiten (bij hercertificering)

Extra activiteiten bestaan onder andere uit scholing en intervisie die niet op de websites staan. Daarnaast kan het bestaan uit onderzoek, publicaties, voorlichtingsbijeenkomsten, enzovoorts.

Certificeringsregeling

De beroepseisen van de LVV zijn vastgelegd in een certifiactieregeling:

_________________________________________________________

Hoe word je LVV-registervertrouwenspersoon?

Sinds 1 januari 2024 zijn de regels en werkwijze met betrekking tot certificeren veranderd.
Certificeren kan in drie stappen:

3-stappenplan naar LVV-registervertrouwenspersoon - nov 2023

Toelichting

Stap 1: opleiding volgen
De eerste stap is het volgen van een basisopleiding vertrouwenspersoon via een van de opleidingsinstituten die een LVV geaccrediteerde basisopleiding aanbiedt.

Stap 2: examen doen
Dit bestaat examen bestaat uit een schriftelijk examen en een assessment. Meer informatie over de toetsing en wijze van inschrijven voor het examen vindt u op de website van de Stichting Kenniscentrum Vertrouwenspersonen (SKV). 

Stap 3: inschrijven bij de LVV en bij Hobéon SKO (register)
Met de link in de mail van Examenadviesburo schrijft u zich in bij LVV. Daarna bij meldt u zich aan op de website 'mijn certificatie' voor het register LVV-registervertrouwenspersoon. Voor deze inschrijving heeft u de volgende zaken nodig:

  • LVV-lidnummer
  • Diploma basisopleiding vertrouwenspersoon
  • Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) 75.

 Zijn deze zaken afgerond, dan mag u zich LVV-registervertrouwenspersoon noemen.