Logo

Februari 2019

Februari 2019

1 februari 2019

Beste collega-vertouwenspersoon,

In januari bracht het Huis voor Klokkenluiders een uitgebreide brochure uit. De brochure vormt een praktisch handleiding voor het inrichten van een goede vertrouwensfunctie. Het Huis gaat uit van twee soorten vertrouwenspersonen, de VP ongewenste omgangvormen (VP-OO) en de VP Integriteit (VP-I).
Beide functies worden vaak gecombineerd. De gecombineerde VP-OO/VP-I heeft dan twee werkterreinen, ten eerste de ongewenste omgangsvormen met een persoonlijk karakter en een individuele melder die zelf het slachtoffer is, en ten tweede  het werkterrein integriteitsschendingen en misstanden met een melder die heeft opgemerkt dat de organisatie schade wordt aangedaan.

De LVV heeft bij de totstandkoming van de brochure contact gehad met het Huis en gesproken over deze combifunctie. Het bestuur van de LVV is voorstander van deze combifunctie, omdat er meer overeenkomsten zijn dan verschillen en het vooral voor werknemers wel zo duidelijk is. Toch zullen er altijd VP’s zijn die alleen VP-OO willen doen en niet ook VP-I willen zijn. Voor de certificering is de basis de VP-OO, VP’s die ook VP-I willen zijn, wordt op dit moment onderzocht hoe dit te regelen. Naast de basistraining VP-OO moet daarvoor ook een extra module Integriteit gevolgd worden bij een van de opleiders met een geaccrediteerde basisopleiding. Later dit jaar meer hierover.

Deze week zijn uitnodigingen verstuurd aan die leden die “zorg” of “onderwijs” in hun profiel hebben. Eén, specifiek voor vertrouwenspersonen binnen het onderwijs en één voor vertrouwenspersonen die ook als clientvertrouwenspersoon (CVP) werken. Op beide werkterreinen zijn er ontwikkelingen die we als LVV op de voet volgen en waar input van de leden noodzakelijk is. Dus geef je vooral op.

Verder zoeken we nog twee nieuwe leden voor de Commissie van Toezicht. Deze commissie beoordeelt klachten over de vertrouwenspersonen die lid zijn van de LVV. Ook de Commissie externe vertrouwenspersonen zoekt nog versterking.  Wanneer je geïnteresseerd bent om de LVV verder te helpen, meld je dan bij het secretariaat.

Als laatste vraag ik jullie aandacht voor het volgende. Zijn er onderwerpen, thema’s, trainingen die interessant zijn voor de vertrouwenspersoon en die momenteel niet vallen onder de bij- en nascholingsregeling (BNS)? Met de opleiders willen we namelijk gaan kijken welke behoefte er leeft onder de leden op het gebied van nascholing en in hoeverre we een inhoudelijk breder pakket kunnen bieden.

Margriet Maris