Logo

April 2019

April 2019

1 april 2019

Beste collega vertrouwenspersoon,

Tijdens de ALV in november stelde het bestuur jullie voor om een samenwerkingsverband aan te gaan met organisaties die de LVV ondersteunen en die uitdragen dat zij de kwaliteit van de vertrouwenspersoon hoog in het vaandel hebben. In eerste instantie dachten we aan een geassocieerd lidmaatschap. Dat wordt een geassocieerd partnerschap. Juridisch passender voor een beroepsvereniging als de onze. Drie organisaties willen graag een geassocieerd partnerschap met de LVV aangaan. NOC*NSF, Bezemer & Schubad en Fijbes Consultancy & Training. Binnenkort ga ik met hen in gesprek om onze toekomstige samenwerking vast te leggen.

In juni is de LVV écht jarig. Deze 20e verjaardag vieren we met de uitreiking van het 1.350e certificaat. Wie de gelukkige te certificeren vertrouwenspersoon gaat worden, weten we snel. Alhoewel dat met de privacy-eisen nog een hele tour bleek. Van zoveel certificeringen hadden we een aantal jaar geleden nog maar kunnen dromen. Fijn dat de gecertificeerde VP nu echt waarde heeft.

Ik zie jullie graag op de ALV op 24 mei aanstaande. Dan gaan we uitgebreid in op de vele ontwikkelingen die de LVV momenteel doormaakt. In deze nieuwsbrief wordt al verslag gedaan van een aantal bijeenkomsten met de nadruk op het onderwijs, op sport en niet te vergeten de zorg. In de zorg wordt de cliëntvertrouwenspersoon per 1 januari 2020 een verplichte voorziening in het kader van de nieuwe Wet Zorg & Dwang. Een ontwikkeling die de LVV op de voet volgt.

Veel leesplezier !

Margriet Maris