Logo

Juni 2019

Juni 2019

1 juni 2019

Beste collega vertrouwenspersoon,

De uitreiking van het 1.350’e certificaat, afgelopen maandag, was een feestelijke gebeurtenis waar je verder in de Nieuwsbrief meer over leest. Op 23 juni was de ‘verjaardag’ van de LVV en dit was de eerste moment dat hier aandacht aan wordt gegeven. Er zullen nog meer momenten volgend met als hoogtepunt het jubileumcongres op 22 november. Ook daarover later meer.

Eerder berichtte ik jullie over de gesprekken met de Tweede Kamer fractie van GroenLinks over het opnemen in de Arbowet van de verplichte toegang tot een vertrouwenspersoon voor werknemers. Over een mogelijke initiatiefwet wordt niet eerder dan het najaar verder gepraat. Dergelijke ontwikkelingen vergen nu eenmaal tijd. Gelukkig is de Inspectie SZW duidelijk. Bedrijven dienen te beschikken over een gecertificeerde LVV vertrouwenspersoon in het kader van het beleid om PSA te voorkomen en aan te pakken. Dat hoorde ik vorige week weer tijdens een congres over Arbobeleid. Waar ik trouwens ook weer mocht uitleggen waarom wij vinden dat een HR medewerker echt een andere rol heeft dan de vertrouwenspersoon en dat volgens de LVV deze beide rollen echt niet verenigbaar zijn.

Een belangrijke beslissing die we als bestuur in overleg met opleiders van de basisopleiding hebben genomen, is dat de basisopleiding voor gecertificeerd vertrouwenspersoon 4 dagen gaat duren. Naast de huidige opleiding tot vertrouwenspersoon ongewenst omgangsvormen vormt een introductie over integriteit ook onderdeel van de basiskennis van de vertrouwenspersoon. Functioneren als vertrouwenspersoon integriteit vraagt daarnaast specialisatie, maar ieder vertrouwenspersoon moet een integriteitskwestie kunnen herkennen en weten naar wie te verwijzen. Een en ander gaat in 2020 zijn beslag krijgen.

Inmiddels is de zomer al volop bezig, voor de meesten een periode om weer even op te laden. Zelf neem ik ook een paar weken vakantie, de volgende nieuwsbrief is die van eind augustus. Een mooie zomer gewenst,

Hartelijke groet,

Margriet
Voorzitter LVV