Logo

September 2019

September 2019

1 september 2019

Beste collega vertrouwenspersoon,

De voorbereidingen voor het Jubileumcongres zijn in volle gang. Het belooft vrijdag 22 november een inspirerende dag te worden in ‘s-Hertogenbosch. Heb jij je al aangemeld?

In deze nieuwsbrief lees je meer over de voorbereidingen, maar ook over de korting voor LVV-leden voor het congres ‘Help, de klokkenluider verzuipt!’. Integriteit en de positie van de klokkenluider zijn actuele thema’s waar ook de vertrouwenspersoon mee te maken heeft. De komende tijd zal het LVV-bestuur de leden in een aparte brief informeren over de plannen voor de toekomst met betrekking tot integriteit en de rol van de vertrouwenspersoon daarin.

Cora Wielenga en Anton de Leeuw geven in deze nieuwsbrief hun mening over werkgerelateerde zaken. Misschien ter inspiratie voor je intervisiegroep. Zo houden we onze kennis bij en wisselen we ervaringen uit. Mocht je zelf iets willen bijdragen, dan houden we ons aanbevolen.

Verder wil ik jullie aandacht vragen voor de eerste masterclass. Het LVV-bestuur wil deze korte kennissessies inzetten om actuele thema’s onder de loep te nemen en zo de deskundigheid bij de leden te vergroten. Aan het eind van de middag komen we bijeen en na de file gaan we weer naar huis. Voor een hapje wordt gezorgd. Inge te Brake doet de aftrap op 13 november met een sessie over de verschillende onderzoeksmogelijkheden bij signalen over ongewenste omgangsvormen. Wat is nu een signalenonderzoek of een cultuuronderzoek en hoe kun je dat inzetten binnen jouw werkpraktijk?

Namens het bestuur, veel leesgenoegen,

Margriet Maris