Logo

November 2019

November 2019

1 november 2019

Beste nieuwsbrieflezer,

Wat een ontzettend succesvol congres hebben we achter de rug. Van velen van jullie hoorde ik dat de verrassing goed in de smaak is gevallen. Bij sommigen waren er na de eerste pilot-voorstelling wel enige reserves, maar dat pakte goed uit. Zelf vond ik het mooi hoe de ervaringen tijdens de workshops door jullie zo mooi werden ingeweven in het stuk. Het maakte dat we met z’n allen iets neer hebben gezet dat inhoudelijk echt over ons werk ging. Tijdens de workshops werden veel ervaringen uitgewisseld en werd op verschillende abstractieniveaus nagedacht over het vertrouwenswerk. Voor sommigen was de invulling dit jaar een teleurstelling, zij vonden niet wat zij zochten. Voor deze mensen volgend jaar weer een gewoon congres!

Omdat het een bijzonder jaar is -het 20-jarig bestaan van de LVV- waren er deze week twee cadeautjes. Vorige week vrijdag ontvingen de deelnemers het Magazine, dat ook deze week in de brievenbus viel bij de afwezige leden. De link naar het animatiefilmpje van de LVV ontving iedereen vrijdagmiddag. Ik hoop dat jullie zowel het Magazine als het filmpje mooi en informatief vinden, maar vooral dat jullie het kunnen gebruiken in je werk.

In deze nieuwsbrief verder de actualiteit met de reactie van het Huis voor de Klokkenluider op het advies van nationale ombudsman Reinier van Zutphen. Inge en ik spraken deze week met Wilbert Tomesen, voorzitter van het Huis, die ons verzekerde dat klokkenluiders nooit de deur zal worden gewezen zonder adequate opvang. Dus we houden de vinger aan de pols.

Margriet Maris
voorzitter