Logo

Januari 2020

Januari 2020

1 januari 2020

Beste nieuwsbrieflezer,

Het jaar 2020 is alweer even van start gegaan. Het bestuur heeft meteen in de eerste werkweek van januari met elkaar gesproken over hoe wij het jaar 2020 zien voor de LVV.

Als eerste de implementatie van de kennis met betrekking tot integriteitsvraagstukken in de opleiding van de vertrouwenspersoon. De opleiders, inmiddels is er al keuze uit elf verschillende opleiders, gaan dit jaar hun opleiding vertrouwenspersoon aanpassen aan de nieuwe eisen. Een introductie tot integriteit behoort vanaf januari 2021 tot de basiskennis van de gecertificeerde vertrouwenspersoon. De afgelopen jaren hebben al veel van de huidige vertrouwenspersonen zich bijgeschoold op dit onderwerp. Het bestuur gaat er vanuit dat degenen die nog niet over deze basiskennis beschikken dat in 2020 alsnog gaan doen.

Wat je zult opsteken van deze bijscholing, is vooral dat je integriteitskwesties leert herkennen en onderscheiden van meldingen van ongewenste omgangsvormen. Ook word je je bewust van de verschillen tussen beide gebieden en de grenzen aan je betrokkenheid bij integriteitskwesties. Die is anders dan bij ongewenste omgangsvormen. Iedere organisatie met meer dan 50 werknemers heeft een meldregeling, die per organisatie kan verschillen. Die regeling moet je kennen en weten te gebruiken.

Als je echt aan de slag wilt als vertrouwenspersoon/adviseur Integriteit wordt er meer van je verwacht en vraagt dus over meer kennis en kunde. Het bestuur gaat in 2020 met het Huis voor de Klokkenluiders en andere specialisten op het gebied van integriteit in gesprek over de manier waarop deze rol binnen organisaties kan worden vormgegeven en hoe dit gaat passen binnen de LVV. Dat wordt een interessante en veelomvattende vraag.

Tot zover onze eerste uitdaging. Volgende maand meer over andere prioriteiten van 2020 zoals de inrichting en samenstelling van de Adviesraad van Deskundigen.

Werk ze!

Met hartelijke groet,

Margriet Maris
Voorzitter