Logo

Februari 2020

Februari 2020

1 februari 2020

Beste nieuwsbrieflezer,

Over het werkterrein van de vertrouwenspersoon is deze maand ineens veel nieuws verschenen. Op het Arboportaal van het ministerie van SZW is de Wegwijzer Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen op het Werk geplaatst. Aan deze Wegwijzer ontwikkeld door TNO, heeft ook de LVV een bijdrage geleverd. De Wegwijzer is niet alleen informatief voor ons, de vertrouwenspersonen, maar je kunt er ook informatie uit putten voor de werkgever en andere informatie die je kunt gebruiken om je eigen positie sterker neer te zetten. Het is van belang dat je als vertrouwenspersoon weet waar dit over gaat, dus lezen is een must!

Verder een uitgebreid whitepaper van de hand van een ervaren vertrouwenspersoon Cor van Duijnhoven over de vertrouwenspersoon en een stuk van de FNV over de rol van de Ondernemingsraad bij het versterken van de positie van de vertrouwenspersoon.

Alle drie zijn het bijdragen van gezaghebbende partijen die ons vak onder de aandacht brengen.

Vanaf 2021zijn de basisopleidingen voor de vertrouwenspersoon uitgebreid met een introductie Integriteit. Dat betekent dat dit jaar een oude en een nieuwe opleiding vertrouwenspersoon wordt aangeboden. Het volgen van de oude basisopleiding leidt dit jaar nog tot directe certificering bij het CRP. Na 1 januari 2021 is de oude basisopleiding alleen te gebruiken voor certificering met een aanvullende bij- en nascholing integriteit. Heb je een oude stijl basisopleiding gevolgd en je bent nog niet gecertificeerd, zorg dan dit jaar, 2020, voor je certificering. Mocht je je pas in of na 2021 met een oude stijl basisopleiding willen certificeren, dan moet je er een BNS Integriteit van minimaal 1 dag bij volgen bij een van de geaccrediteerde aanbieders.

Deze regels gelden alleen voor nieuwe certificering, niet voor de hercertificering. Dan gelden de gewone regels voor 4 jaar met 24 uur (geaccrediteerde) BNS, 32 uur intervisie en 16 uur extra activiteiten.

Het Huis voor Klokkenluiders presenteerde deze week de toekomstvisie. Interessant is het onderscheid dat duidelijker gemaakt gaat worden tussen melder en melding. De ideeën over een netwerk ter ondersteuning en opvang van melders zijn zeker stof waar we ons als vertrouwenspersonen over moeten gaan buigen.

Voor nu, werk ze,

Margriet Maris

Terug naar het overzicht