Logo

Maart 2020

Maart 2020

1 maart 2020

Beste nieuwsbrieflezer,

De maatregelen die van kracht zijn tijdens deze corona-crisis treffen ons allemaal. Voor de leden van de LVV heeft deze tijd heel verschillende effecten. Ik hoor zzp’ers voor wie het werk ineens helemaal stilvalt. Meldingen over ongewenst gedrag staan in een heel ander licht nu; die collega bijvoorbeeld zit nu op afstand, thuis, achter zijn eigen laptop, wat een heel andere dynamiek geeft.

Trainingen en voorlichtingen worden afgelast, jaarverslagen bespreken heeft even geen prioriteit, dat komt nog wel een keer. Al met al valt veel werk weg voor de ZZP’ers onder onze leden. En dat is geen fijn gegeven. De overheid heeft gekozen voor een speciale regeling voor ZZP’ers: de BBz-regeling. Die vraag je aan bij de gemeente waar je woont, dat kan met terugwerkende kracht vanaf 1 maart. In deze nieuwsbrief vind je informatie hierover. In de meeste gemeenten zijn de aanvraagformulieren eind deze week digitaal beschikbaar.

Voor andere vertrouwenspersonen, vooral de interne VP’s, gaat het werk door. Voor de medewerkers in sommige vitale beroepen is het extra druk, voor de thuiswerkers is het aanpassen geblazen, zeker als er ook nog kinderen thuis zijn.

Al met al een heel bijzondere tijd, die ons uitnodigt anders te kijken en anders om te gaan met “werk”.

De bijeenkomsten van de LVV gaan in ieder geval tot 1 juni niet door. Over de periode daarnar besluiten we op het moment dat het aan de orde is, of de ALV door gaat bijvoorbeeld. Hiervan zullen we jullie tijdig op de hoogte houden middels de nieuwsbrief of een apart bericht. Dat geldt ook voor de intervisiebijeenkomsten.

Het bestuur spreekt deze week o.a. over aanpassingen in het certificeringsreglement, omdat leden die in deze periode moeten hercertificeringseisen , vast kunnen lopen met intervisie-uren en BNS. De bij- en nascholing kan zeker tot 1 juni niet in de oorspronkelijke vorm plaatsvinden.

Mocht je toch melders spreken, doe dat vooral telefonisch of via Skype, Zoom of Whereby. Digitale middelen die nu van pas komen. Het kan helpen wel het gesprek aan te gaan en elkaar toch te zien. Persoonlijk contact is nu lastig. Ook intervisie is online mogelijk.

Via de LVV hebben jullie een link gekregen voor de academieportal, een online-leerplatform waar het bestuur al mee in gesprek was over een aanbod. We hebben jullie 4 e-learnings aangeboden om de komende tijd toch niet stil te hoeven staan. De uren kunnen als extra activiteit worden opgevoerd bij de hercertificering.

Ik wens jullie heel veel sterkte de komende tijd.

Laten we onze energie steken in mooie initiatieven en met elkaar (digitaal) in verbinding blijven.

Let op elkaar en zorg goed voor elkaar!

Margriet Maris