Logo

April 2020

April 2020

1 april 2020

Beste mensen,

Zijn jullie ook al een beetje gewend aan “het nieuwe normaal”. De mogelijkheid tot handen wassen voor je melders, een ruime spreekruimte en geen handen geven? Of mis je je collega’s nu langzamerhand wel heel erg, behalve die ene veeleisende collega natuurlijk. De meesten van ons hebben zich aangepast.

In de eerste weken waren er nauwelijks meldingen, de laatste dagen merk ik dat de meldingen weer aantrekken. Er is behoefte aan een gesprek over de situatie op het werk.

Waarschijnlijk hebben jullie je verdiept in de online-mogelijkheden van vertrouwenswerk, intervisie en bij- en nascholing. Intervisie is online ongetwijfeld anders, maar het bestuur van de LVV vindt het belangrijk dat de intervisie doorgaat en dat collega’s elkaar spreken. Wellicht kan intervisie straks ook wel weer in kleine groepen op een ruime locatie. Nu moeten we het doen met online-ontmoetingen. Niet ideaal, wel zinvol. De opleiders hebben de handschoen opgepakt en een aantal biedt de reguliere training online aan. Het bestuur heeft besloten tot het einde van 2020 deze mogelijkheid te bieden onder de huidige accreditatie.

Namens de LVV heb ik een reactie gegeven op de Initiatiefwet Vertrouwenspersoon. De wet was tot eind april in consultatie. In de reactie lag de nadruk op de specificering van de taken van de vertrouwenspersoon. De verwachting is nog steeds dat de Wet in het najaar besproken wordt in de Kamer.

De ALV staat voor 10 juni onder voorbehoud op de planning. We kunnen echter niet met ongeveer 50 mensen in een zaal gaan zitten. Om aan deze verplichting te voldoen bereiden we ons voor op een online ALV. Hierin zullen de leden de komende maand stap voor stap worden meegenomen.

De voorbereidingen voor het Jaarcongres gaan vooralsnog door. De datum, onder voorhoud, is 19 november. Het thema wordt Pesten op het Werk. Het Jaarcongres wordt in de klassieke vorm gehouden, de combinatie van plenair en werkgroepen in de middag. Het is nog even afwachten hoe de mogelijkheden later het jaar zijn, maar we kunnen ons niet veroorloven geen voorbereidingen te treffen. Zo kijken we met jullie vooruit.

Margriet Maris