Logo

Mei 2020

Mei 2020

1 mei 2020

Beste mensen,

Zoals jullie allen wellicht hebben gelezen (maar misschien ook niet) heb ik, met het vertrek van Margriet Maris als voorzitter vorige week, in overleg met de andere bestuursleden van de LVV, haar plek als voorzitter overgenomen,

Ik ga de komende jaren enorm mijn best doen om de LVV nog meer op de kaart te zetten, de professionaliteit van de vertrouwenspersonen te vergroten en de kennis van de BV Nederland over vertrouwenspersonen, omgangsvormen en integriteit uit te breiden.
Uiteraard ga ik dat niet alleen doen! Dit doe ik met jullie, hopelijk binnenkort een voltallig bestuur en experts in ons netwerk; iedereen heeft daar zijn aandeel in.

Ons bestuur bestaat momenteel nog uit Jaap Waverijn, Gerda Arends en ondergetekende. Onlangs plaatsten we een vacature voor een nieuw bestuurslid. En ik kan jullie vertellen dat daar een achttal reacties van leden en niet-leden op zijn binnengekomen. Er heeft inmiddels een selectie op basis van het cv plaatsgevonden en aanstaande vrijdag voeren we de eerste gesprekken. We hopen uit deze selectie niet één maar zelfs twee nieuwe bestuursleden te werven, zodat we weer voltallig zijn. Een bittere noodzaak als je kijkt naar al het werk dat er te doen is.

In de vorige nieuwsbrief was er nog de vraag of jullie al gewend waren aan “het nieuwe normaal”. Ik denk dat dat zo is omdat we gewoon niet anders kunnen. Gezondheid boven alles. In de wereld om ons heen zien we ook de veranderingen. Er zijn iets minder en ook andere meldingen bij vertrouwenspersonen. Wat te denken van bv. meldingen over onder druk te worden gezet door je leidinggevende om toch naar het werk te komen, of digital pesten. De online mogelijkheden van de reguliere training, scholing, intervisie nemen steeds meer toe. Het bestuur heeft besloten tot het einde van 2020 de mogelijkheid te bieden om een deel van de online mogelijkheden onder de huidige accreditatie te laten vallen. Zo kunnen we ondanks corona onze kennis op orde houden en nieuwe vertrouwenspersonen opleiden.

De LVV heeft een reactie gegeven op de Initiatiefwet Vertrouwenspersoon. De wet was tot eind april in consultatie. In onze reactie lag de nadruk op de specificering van de taken van de vertrouwenspersoon. De verwachting is nog steeds dat de Wet in het najaar besproken wordt in de Kamer.

Op 10 juni a.s. staat onze eerste on line ALV gepland. Inmiddels heeft u allen hiervoor een uitnodiging ontvangen. In deze nieuwsbrief wordt u meegenomen waarom we er als bestuur voor kiezen de ALV in deze digitale vorm plaats te laten vinden en niet te kiezen voor maanden uitstel. Een nieuwe vorm, die we met de nodige voorbereidingen tot stand hebben weten te brengen en die vraagt om de nodige discipline, zowel van ons als bestuur als van u als bezoekers van deze ALV. Alleen samen kunnen we dit doen!

De voorbereidingen voor het Jaarcongres van 19 november a.s. zijn in volle gang. Maar ook voor het congres geldt, dat we mogelijk moeten kiezen voor een heel andere vorm. Een vorm, waarbij veel leden mee kunnen doen en waarmee we gelijktijdig ons houden aan de regels. We beraden ons daar nu op en in de volgende nieuwsbrief berichten we u hierover. Het thema blijft “Pesten op het Werk”.

Om dichtbij te kunnen zijn, hoef je alleen maar verbinding te maken en dat kan op heel veel verschillende manieren.

Inge te Brak