Logo

Juni 2020

Juni 2020

1 juni 2020

Beste mensen,

De laatste nieuwsbrief voor de vakantie!

Een vakantie die er mogelijk voor velen van u heel anders uit gaat zien dan wat we gewend waren. Ik skipte mijn reis naar Italië. Iemand vroeg mij, weet je eigenlijk wel hoe mooi Nederland is? Het is inderdaad lang geleden dat ik in Nederland op vakantie ging. En zo zal ieder van jullie ook zijn overdenkingen hebben. Komt vast wel goed!

Ons bestuur bestaat momenteel naast mij nog uit Jaap Waverijn en Gerda Arends. En ik vertelde u in de nieuwsbrief van mei al dat wij hoopten uit de voorgenomen selectie niet één, maar zelfs twee nieuwe kandidaat-bestuursleden te werven. Ik kan u vertellen; het is gelukt! Als bestuur zijn we daar ongelofelijk blij mee, omdat we denken een enorme aanwinst te hebben met deze twee mensen en dat we daarmee voor het eerst sinds hele lange tijd weer voltallig zijn. Het gaat om Juliette Kassing en Ronald Baars. Beiden stellen zich verderop in de nieuwsbrief aan u voor.

Ronald en Juliette zijn kandidaat bestuursleden, waar we de komende maanden mee gaan samenwerken. Mocht dat aan alle kanten goed bevallen, dan volgt er in de ALV van 31 oktober 2020 een voordracht van hen beiden als bestuurslid van de ALV. De ALV beslist dan over de voordracht.

Op 10 juni was onze eerste online ALV. Maar liefst 106 mensen schreven zich in en aan de vergadering namen 102 mensen deel. Een enorme opkomst! Waar we normaal vaak niet verder komen dan 25 tot 40 personen, was dit een veelvoud. Heel fijn om te merken dat een dergelijke online bijeenkomst dit effect heeft. Een nieuwe vorm die we met elkaar tot stand hebben gebracht. Het overgrote deel van de deelnemers was heel positief over de vorm en het verloop van deze vergadering. En al heeft een live ontmoeting de voorkeur, dit biedt wel perspectieven voor de toekomst. Nu uit nood, straks misschien omdat het praktisch is. En misschien is zelfs een combi te overwegen. Alleen samen kunnen we dit doen!

De online mogelijkheden van de reguliere training, scholing en intervisie nemen nog steeds toe en ook zien we dat voorzichtig de eerste live trainingen weer op gang komen. Keuzes genoeg dus!

Een andere vorm van ons congres van 19 november was waar ik u in de vorige nieuwsbrief in mee nam. Deze vorm, welke ik nog niet ga verklappen, is er in ieder geval één waarbij veel leden mee kunnen doen en waarbij we ons gelijktijdig aan de regels houden. Het thema blijft Pesten op het Werk. In augustus hoort u van mij hoe het congres eruit gaat zien.

Met Groen Links, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, diverse sociale partners, ministeries en het huis van Klokkenluiders praten we als LVV over het verder professionaliseren van de vertrouwenspersonen. Ook hier geldt samen staan we sterk! Er volgen nog twee van dergelijke bijeenkomsten dit jaar. Ik hou u op de hoogte.

Voor nu wens ik u een hele goede vakantieperiode toe, geniet van al het moois wat op uw pad komt, blijf gezond en ik “spreek” u graag weer eind augustus.

Inge te Brake