Logo

Juli 2020

Juli 2020

1 juli 2020

Beste leden,

“De laatste nieuwsbrief voor de vakantie”, dat was mijn opmerking in de vorige nieuwsbrief. Niets is dus minder waar. Als bestuur besloten we toch deze maand nog een nieuwsbrief uit te brengen, omdat we merkten dat vanwege corona de vakanties naar later verschuiven.

Onze eerste vergadering met een voltallig bestuur zit er op. Ik moet zeggen dat het als een verademing voelde om -voor het eerst sinds lange tijd- weer voltallig te zijn. Het gesprek en de discussie is anders, de denkkracht is vergroot, de taken kunnen over meer mensen verdeeld worden en niet onbelangrijk, er komen door Ronald Baars en Juliette Kassing andere geluiden over tafel en juist die diversiteit maakt ons als bestuur sterker.

Op 4 augustus hebben we met het bestuur en de verenigingsmanager een “heidag” gepland. Meestal doen we dit 1x per jaar en dan in januari. Evalueren, reflecteren en kijken naar hetgeen er voor het komende jaar op ons pad moet komen. We kiezen er bewust voor dit nu wéér te doen, om zo met onze nieuwe bestuursleden te kunnen kijken naar onze plannen voor de komende tijd en naar een mogelijke herschikking van portefeuilles en taken. Ook is dit gelijk een manier om elkaar wat beter te keren kennen.

Het congres voor 19 november staat op de rol. Het thema blijft ‘Pesten op het Werk’. Corona vraagt van ons om een andere vorm dan dat we jaren gewend waren. En die vorm is gevonden! Verderop in de nieuwsbrief lichten we een tipje van de sluier op. De gekozen vorm is een soort DWDD (De Wereld Draait Door), waarin een klein deel van de leden in de studio aanwezig kunnen zijn en het overgrote deel van de leden via een livestream mee kunnen kijken en doen. De contouren staan en begin september worden jullie via de mail en de website geïnformeerd over de praktische invulling en de wijze van aanmelden.

En hoewel een deel van u in de vakantieperiode juist niet zal deelnemen aan opleidingen, zal een ander deel van jullie dat misschien wel willen. Enkele opleidingsbureaus laten zien dat zij juist in deze periode ervoor kiezen om ook in de zomer allerhande aanbod te doen voor vertrouwenspersonen. Aan u de keuze!

Met GroenLinks, het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, diverse sociale partners, ministeries en het huis van Klokkenluiders praten we als LVV over het verder professionaliseren van de vertrouwenspersonen. Ook hier geldt: samen staan we sterk! De eerste bijeenkomst is geweest en bracht heel veel discussie teweeg voor de mensen die nog niet zo goed weten waar vertrouwenspersonen staan en hoe zij zich ontwikkelen. Binnenkort gaat het gesprek over de taken van de vertrouwenspersoon. Ik ga inbrengen waar wij als LVV voor staan en mijn best doen om een algemeen denkkader te realiseren voor een ieder die nadenkt over vertrouwenspersonen. Ik hou u op de hoogte!

De vakantieperiode is gestart en mogelijk voor velen van u gaat dat er heel anders uitzien dan wat we gewend waren. Ieder van jullie zal zo zijn overdenkingen hebben over wat te doen of juist nu niet te doen. Ik wens u een mooie zomerperiode, een goede vakantie en geniet van al het moois wat op uw pad komt. Blijf gezond.

Tot in september!