Logo

September 2020

September 2020

1 september 2020

Beste mensen,

Voor u ligt de eerste nieuwsbrief na de zomervakantie. Of iedereen echt vakantie heeft gehad weet ik natuurlijk niet, maar ik hoop in ieder geval dat iedereen lekker uitgerust is en met nieuwe energie het najaar weer is opgestart. Een najaar waarin veel op de rol staat. En waarin corona ons gelijktijdig nog steeds parten speelt en voorlopig een deel van ons leven lijkt te zijn geworden. Hoe lastig dat soms ook is, we kunnen helaas niet anders.

En juist daarom heeft de LVV gekozen voor een andere vorm van het LVV Jaarcongres. Anders dan anders, maar zeker niet minder waardevol. U heeft inmiddels de uitnodiging via e-mail ontvangen en ik zie dat de eerste inschrijvingen al binnenkomen. Momenteel werken we samen met het Mos Events nog aan de inhoudelijke puntjes op de i. De voorbereidingen met Dirk Zeelenberg zijn ook in volle gang. Het enthousiasme dat Dirk Zeelenberg al toont in zijn video is in de praktijk nog groter, en dat is een mooie opmaat naar 19 november!

Deze week staat het onderwijs in het teken van ‘de week tegen pesten’. Door middel van allerlei activiteiten en media-nieuws wordt aandacht voor dit probleem gevraagd en worden oplossingen aangedragen. In deze nieuwsbrief leest u hier meer over. Helaas komt pesten niet alleen voor in het onderwijs. Ook op het werk is het een probleem. Een probleem dat we samen moeten oplossen. Op het LVV Jaarcongres staat daarom dit thema ook centraal.

Met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, diverse sociale partners, ministeries en het Huis voor Klokkenluiders praten we als LVV over het verder professionaliseren van de vertrouwenspersonen. Ook hier geldt: samen staan we sterk! Inmiddels is er een tweede bijeenkomst geweest, en deze bracht heel veel discussie teweeg over de inhoudelijk rol van de vertrouwenspersoon. Iets waar wij als LVV al heel lang een standpunt over innemen, maar wat maatschappelijk nog onvoldoende helder is. Ook de onderliggende argumenten zijn onvoldoende bekend. De volgende bijeenkomst gaat over het combineren van de functie als vertrouwenspersoon, omgangsvormen en integriteit. U kent inmiddels het standpunt van de LVV en ik ga mijn best doen dit standpunt bij eenieder goed voor het voetlicht te brengen en mensen zien mee te krijgen in deze keuze. Ook wordt er in dit platform nagedacht op welke wijze we de opgehaalde informatie voor iedereen gaan ontsluiten. Ik houd u op de hoogte!

Vorige week werd ik benaderd door Groen Links met de boodschap dat de stemming over wetgeving voor de verplichting van een vertrouwenspersoon toch doorgaat dit najaar. Even waren zij bang dat door corona dit punt van de vergadertafel van de 2e kamer zou vallen, maar niets is minder waar en dat is goed nieuws!

En er is meer goed nieuws, er staat namelijk een fusie met de Beroepsvereniging voor vertrouwenspersonen in de zorg (BeVeZo) op stapel. Achter de schermen is hier heel hard aan gewerkt door met name Gerda Arends en Edith Terschegget. Als lid van de LVV wordt u hierover tijdens de ALV op 10 oktober geïnformeerd en uiteraard wordt dit dan ook ter stemming gebracht. Door de toevoeging van de leden van de BeVeZo krijgt de LVV een nog breder bereik. En de wens en het doel van de LVV om één loket voor alle vertrouwenspersonen in Nederland te worden, is dan weer een stapje dichterbij.

Tijdens de ALV komen we ook terug op de opbrengst van de ‘heidag’ van het bestuur op 4 augustus jl. We delen dan graag onze plannen voor de komende tijd en de herschikking van portefeuilles en taken met u.

Graag zie ik u op 10 oktober tijdens de ALV of anders op 19 november ‘online’ op het LVV Jaarcongres.

Tot dan!

Inge te Brake

Terug naar het overzicht