Logo

Oktober 2020

Oktober 2020

1 oktober 2020

Beste mensen,

En weer heeft Corona ons stevig in de greep. 
De meesten van jullie werken waarschijnlijk thuis en anderen werken op plekken waar ze ons zorg verlenen of hebben anderszins een beroep waar er doorgewerkt wordt op de werkplek omdat het niet anders kan. Belangrijk blijft dat we elkaar steunen waar kan.

Ook wij als bestuur moeten soms dingen doen die we liever anders hadden gezien. De ALV en het LVV Jaarcongres volledig digitaal, wie had dat ooit kunnen bedenken! Of het afblazen en omzetten van de workshop onderzoek naar een Webinar. En zo is er nog veel meer. En dat lijkt simpel maar dat kost zo ontzettend veel extra inzet en werk van zowel het bestuur als ook van MOS, die ons in deze barre tijden bijstaat. Zonder hen had dit allemaal niet gekund.

De ALV van morgen staat inmiddels als een huis, en de vragen die zijn binnengekomen worden vandaag beantwoord. Op dit moment hebben zich al meer dan 100 leden aangemeld. Een enorme opkomst weer! Waar we normaal vaak niet verder komen dan 25 tot 40 personen, is dit een veelvoud. Dankzij een nieuwe vorm die we met elkaar tot stand hebben gebracht. En al heeft een live ontmoeting mijn voorkeur, dit biedt wel perspectieven voor de toekomst. Nu uit nood, straks misschien omdat een online ALV praktisch is. Misschien is zelfs een combi te overwegen. Alleen samen kunnen we dit doen!

Waar ik heel blij mee ben, is dat de LVV en de BeVeZo een fusie met elkaar willen aangaan. Dat een dergelijke club ons een gedegen en professionele organisatie vindt, waar zij mee in zee wil gaan is natuurlijk fantastisch. Op deze manier worden we steeds meer een plek voor de vele diverse vertrouwenspersonen die Nederland kent. En het versterkt onze positie en onze goede naam in het veld. Om maar niet te spreken over de ruim 70 mensen die dan de overstap naar de LVV maken. Tijdens de ALV van morgen zal Gerda Arends jullie meenemen in het proces rondom de voorgenomen fusie, waarna hierover een stemming zal plaatsvinden.

De beslissing om het congres om te bouwen naar een volledig digitale bijeenkomst was even “een dingetje”. Los van het vele andere werk, moest ik even over de drempel heen dat we elkaar niet echt gaan ontmoeten. ‘Gewoon’ elkaar even zien, met elkaar praten en lachen, er met elkaar zijn. Maar ik ben om en wat we nu gaan doen wordt zó mooi! Ik heb inmiddels met Dirk Zeelenberg de voorbespreking gehad en hij was heel enthousiast, dat werkte echt aanstekelijk. De aanmeldingen lopen goed binnen, op dit moment zitten we op 264 deelnemers. En gelukkig hoeven we nu ook niemand voor het hoofd te stoten, iedereen kan meedoen vanaf zijn eigen stoel of bank. Let op: De ‘uitzending’ van het congres komt niet beschikbaar om terug te kijken. Immers de mensen die zich inschrijven betalen voor deelname en hebben recht op de daarbij behorende punten. Dus niet inschrijven betekent ook dat u het congres helemaal mist.

De online mogelijkheden van de reguliere training, scholing en intervisie nemen nog steeds toe en ook zien we dat voorzichtig de eerste live trainingen weer op gang komen. Keuzes genoeg dus om ons verder te ontwikkelen in ons vak.

En wat ik ook nog maar eens genoemd wil hebben is dat Groen Links onlangs het wetsvoorstel voor de verplichting en de bescherming van een vertrouwenspersoon heeft ingediend. Momenteel ligt dit voor advies bij de Eerste Kamer, en het lijkt erop dat deze wet nog dit jaar ter stemming wordt gebracht in de Tweede Kamer. Het zou toch geweldig zijn als dit gaat lukken? Dan gaat een lang gekoesterde wens van het bestuur in vervulling en werpt onze lobby zijn vruchten af. We wachten het af.

Ik hoop morgen velen van jullie tijdens onze online ALV te ‘ontmoeten’ en anders op het LVV Jaarcongres van 19 november.