Logo

Terugblik 2020/vooruitblik 2021

Terugblik 2020/vooruitblik 2021

1 december 2020

Beste mensen,

We zitten drie dagen voor de kerst in een jaar waarin alles anders was dan anders! Een jaar waarin we kerst en oud en nieuw anders vieren dan we gewend waren. Maar ook een jaar waarin we ondanks alles bij de LVV “gewoon” doorgegaan zijn om zaken voor u te realiseren.

Om maar eens een paar van deze zaken te noemen: twee nieuwe bestuursleden erbij, een nieuwe website, een opgefrist logo, ALV‘s digitaal, een prachtig corona-proof congres als eerste uitzending van LVV TV, een webinar voor onze leden, de opmaat naar de vertrouwenspersoon van de LVV in plaats van VPO en VPI, en zo zijn er ongetwijfeld meer mooie dingen gerealiseerd dit jaar.

Helaas werden we het afgelopen jaar ook geconfronteerd met tegenslag. Daarbij ligt het niet doorgaan van de fusie met de BeVeZo ons nog vers in het geheugen. In deze nieuwsbrief vertellen we daar meer over. Maar ook corona, wat veel impact had op onze leden. Al was het maar omdat de vertrouwenspersonen minder gevonden werden dit jaar. Los nog van het thuiswerken en je collega’s en het werk missen.

Kortom, 2020 was een heftig jaar!

De laatste ALV op 11 december jongstleden gaf ons als bestuur een fijne boost om goed het nieuwe jaar in te kunnen gaan. Het is immers altijd fijn als leden mee kunnen bewegen met de richting die het bestuur voorstaat. En voor nu betekent dit, dat we de oude statuten gaan herzien als het gaat om de doelstelling, zodat we straks (medio half 2021) een vereniging kunnen zijn voor alle vertrouwenspersonen in Nederland. Dat dit nog het een en ander vraagt ten aanzien van de herinrichting van de vereniging, dat zal u duidelijk zijn. Maar daar buigen we met elkaar, bestuur en leden, in 2021 ons hoofd maar eens over.

Ook hebben we gerealiseerd dat er nu een voltallige Raad van Deskundigen is, onder voorzitterschap van Jacomine Ravensbergen. Op 11 januari 2021 heeft de raad haar eerste bijeenkomst, waarin de deskundigen kennis met elkaar en het bestuur maken en waarin de wederzijdse verwachtingen worden besproken. Ik kan u zeggen dat ik erg blij ben met deze groep mensen, waar wij als bestuur af en toe ons oor te luister kunnen leggen voor advies bij vraagstukken en/of dilemma’s die er leven in het bestuur of in de vereniging. Ik houd u op de hoogte.

Eind januari 2021 organiseert het bestuur haar jaarlijkse heidag. Een dag waarin we met elkaar bezien welke prioriteiten er voor 2021 op de agenda komen te staan en welke later in de tijd worden opgepakt. Een dag die door ons ook benut wordt om thema’s aangaande de vereniging eens uit te diepen zonder dat er een lange agenda is. Als bestuur kijken we hier naar uit en ik kom uiteraard met een korte weergave van hetgeen we gedaan hebben.

Rest mij nu niets anders dan u een hele mooie kersttijd toe te wensen en een goed begin van 2021!
 

Zoals winterse bomen
van zomer en groen
blijven dromen.
Zo sluimert in mensen
de hoop op een betere wereld.