Logo

Professionalisering en wendbaarheid

Professionalisering en wendbaarheid

1 februari 2021

Beste mensen,

Midden tussen de verhuisdozen maak ik even tijd om met u stil te staan bij diverse zaken die voorbij zijn gekomen de afgelopen maand.

Naast het succes van LVV TV, hebben we sinds een aantal weken ook een LVV Academie ingericht. Een academie, waarin u als leden, exclusief gebruik kunt maken van een keur aan informatie, die u op verschillende manieren tot u kunt nemen. Van diverse leden ontvangen we positieve reacties. Verderop in de nieuwsbrief wordt daar uitgebreid aandacht aan besteed.

Vorige maand schreef ik al dat de professionalisering en de wendbaarheid van de LVV voor het bestuur belangrijke thema’s zijn. Een goede inrichting van de vereniging is daarbij helpend. Inmiddels heeft het bestuur een eerste notitie hierover opgeleverd, welke binnenkort gedeeld gaat worden onder een groep leden en ook met de adviesraad. Hun reacties wachten we af en dan komen we bij u terug.

Het bestuur is ondertussen gestart met het maken van een beleidsplan, waarin we aan de slag zijn gegaan met de Balance Scorecard Methode (BSC). Dit vraagt het nodige van het bestuur, maar uiteindelijk denken wij met een heel concreet plan te komen, waarin we u als leden -en daarmee de vereniging- perspectief geven voor de toekomst. Zodra dat concept beleidsplan er ligt, hoort u meer van ons. De bedoeling is dat we dat beleidsplan na de ALV van mei definitief maken en dit u aanbieden in de ALV van het najaar, waarna de statuten kunnen worden aangepast en ook weer worden voorgelegd aan de ALV.  

Kortom we komen met een gedegen en gedragen plan met als doelstelling om dit in 2022 te realiseren.

Wat we al eerder constateerden is dat corona toch wel heel veel invloed heeft op het werk van vertrouwenspersonen. Sommigen hebben amper werk meer, anderen komen om in het werk en de soorten meldingen lijken anders van aard dan voorheen.

Ook de intervisie, die we verplicht stellen voor gecertificeerde leden, lijkt voor sommigen onder u onder druk te komen staan, vanwege het teruglopen van meldingen. In de vergadering van begin maart gaat het bestuur hier aandacht aan besteden, om te zien hoe we u als leden bij kunnen staan om de goede dingen te kunnen blijven doen.

Voor nu wens ik u een fijne start van de lente en laten we hopen dat we heel voorzichtig aan weer iets meer vrijheden krijgen, om daar dan intens van te genieten.