Logo

De toekomst van de LVV

De toekomst van de LVV

1 maart 2021

Beste mensen,

Vorige maand schreef ik dat het bestuur binnenkort komt met een gedegen meerjarenbeleidsplan en de doelstellingen die we in 2021 willen waarmaken. Het perspectief dat we voor ogen hebben voor de toekomst van de LVV krijgt daarmee steeds meer vorm. De bedoeling is dat we dit concept in de tweede helft van april ter advies voorleggen aan de adviesraad. Tijdens de ALV van mei nemen we u mee in onze plannen en in de ALV van november vragen we om definitieve goedkeuring van dit meerjarenbeleidsplan.

De adviesraad buigt zich daarnaast ook over de herinrichting van de LVV, welke wij ook met u gaan delen tijdens de ALV van mei. Ook dit willen we dan uiteindelijk ter goedkeuring aan u voorleggen in de ALV van november dit jaar. In het verlengde hiervan zullen vervolgens de statuten worden aangepast, welke u uiteraard ook ter goedkeuring krijgt voorgelegd.

Eerder berichtte ik u al dat het bestuur aandacht gaat besteden aan de vraag van sommige leden over de invulling van de intervisie, om ondanks Covid 19 toch de goede dingen te kunnen blijven doen. Binnenkort sturen we u een email met bruikbare tips omtrent intervisie in coronatijd.

De wetgeving rondom de verplichting van een vertrouwenspersoon is voorlopig opgeschort. Neem echter van mij aan dat zodra bekend is wie op welke stoel komt te zitten, we als bestuur doorgaan met de lobby om deze wet zo spoedig mogelijk te realiseren. De politieke wereld stond even op zijn kop, maar dat wil niet zeggen dat wij bij de pakken neer gaan zitten. We gaan door en we gaan ervoor!

Dit brengt mij dan ook meteen bij de vragen, die we krijgen over de implementatie van de Europese Richtlijnen voor vertrouwenspersonen. De persoon die ons daarover in Nederland alles kan vertellen is Alie Kuiper. Zij is vanuit Nederland heel nauw betrokken bij deze ontwikkeling. In deze nieuwsbrief vinden jullie een artikel van haar hand, waarin zij iets verteld over het verdrag van de ILO conventie inzake geweld en intimidatie op het werk en de gevolgen daarvan voor Nederland.
Op 21 april zal Alie Kuiper in LVV TV naast mij aan de koffietafel zitten om jullie vragen hierover te beantwoorden. Overigens, zij zit ook in de Adviesraad van de LVV.

Ruim 400 mensen keken vorige week bij LVV TV naar het Webinar van Henriëtte Wijnen. De reacties waren lovend. Complimenten voor haar. Ik vind het vooral ook heel fijn om te merken dat u in zo’n grote getale gebruik maakt van dit medium. Het is gebouwd voor u en het werkt!

En als laatste kan ik u melden dat het congres van dit jaar zal plaatsvinden op 18 november. De projectgroep buigt zich binnenkort over de inhoud en vorm. Ik informeer u zodra ik meer weet, maar zet 18 november alvast in uw agenda!

Voor nu wens ik u een goede start van de lente en hoop u op 21 april te ontmoeten op LVV TV.