Logo

Draagvlak creëren

Draagvlak creëren

1 april 2021

Beste mensen,

Ik kijk terug op een hele mooie uitzending van LVV TV van afgelopen woensdag. Mooi in meerdere opzichten. De opzet van deze LVV TV was van een andere orde dan de vorige uitzendingen. Waar LVV TV vooral bedoeld is om de kennis van de leden te vergroten, was deze uitzending vooral bedoeld om “met elkaar het gesprek aan te gaan” over de LVV en haar toekomstplannen.

Er waren 144 deelnemers, die allen zeer actief deelnamen aan de diverse opdrachten, zoals een mentimeter en de pollvragen. De vraag in de mentimeter was simpel; Benoem in 2 woorden jouw toekomstige beeld van de LVV! Daar kwam dit hele mooie plaatje uit, wat ik u niet wil onthouden. Ik hoop dat de mensen die er niet waren zich herkennen in wat hun collega’s hebben gezegd. 

Uitslag Mentimeter

(Uitslag mentimeter LVV TV 21-04-21)

Ali Kuiper nam ons mee in de ontwikkelingen ten aanzien van het verdrag van ILO, wat dat voor Nederland betekent en wat daarin de stand van zaken is. Dat leverde heel veel info op en ook de nodige vragen, die zij zo veel mogelijk beantwoordde. De vragen die zijn blijven liggen worden momenteel door haar beantwoord en komen terug bij de deelnemers, net als haar presentatie.

Daarna gingen we aan de slag met een aantal polls, die diverse geluiden liet zien en horen. De chat werd ook veelvuldig gebruikt. Ook heb ik aangegeven dat we op de ALV van 21 mei met elkaar stilstaan bij de herinrichting van de LVV en het meerjarenbeleidsplan 2021 – 2024. Een week voor deze bijeenkomst ontvangt ieder lid de stukken, en ik spreek de wens uit dat we dan in de breakout rooms tijdens de online ALV de ruimte nemen om met elkaar van gedachten te wisselen over de inhoud. Voor de mensen die dan niet aanwezig kunnen zijn of graag meer uitleg willen of meer vragen hebben, zijn er vervolgens op 28 mei en 4 juni nog 2 digitale “roadshows“ om ook daar het gesprek aan te gaan over de inhoud.

De adviesraad buigt zich op hele korte termijn over de herinrichting van de LVV en het meerjarenbeleidsplan en wij zien hun advies binnenkort tegemoet.

Vervolgens zal er deze zomer worden nagedacht en gewerkt aan een concept nieuwe statuten. We wisten met elkaar al dat de statuten geactualiseerd moeten worden, maar onze plannen vragen ook om de nodige aanpassingen. U vroegtijdig meenemen, mee laten praten, mee laten denken en ontwikkelen is ontstaan vanuit uw feedback in 2020, en op deze wijze geven wij daar gevolg aan. We hopen daarmee tijdens de ALV van november voldoende draagvlak te hebben gecreëerd voor de plannen voor de toekomst van de LVV.

De rol van de LVV bij de wetgeving rondom de verplichting van een vertrouwenspersoon is ook een duidelijke wens gebleken tijdens de uitzending van LVV TV. En ik vertelde u al eerder dat we, zodra bekend is wie op welke stoel komt te zitten, als bestuur doorgaan met de lobby om deze wet zo spoedig mogelijk te realiseren. De politieke wereld staat nog steeds op zijn kop, maar dat wil niet zeggen dat wij bij de pakken neer gaan zitten. We gaan door en we gaan ervoor!

In deze nieuwsbrief leest u ook over het succes van de LVV-academie en LVV TV. Ik -en met mij het bestuur- was heel blij toen deze cijfers bekend werden. Blijkbaar is dit een middel waar u met elkaar veelvuldig gebruik van maakt. Iets wat we als bestuur natuurlijk hoopten en die hoop is uitgekomen. De cijfers presenteren we u tijdens de ALV op 21 mei.
Wij blijven er zorg voor dragen dat u inhoudelijk goede e-learnings, webinars en podcasts etc. kunt bezoeken. Kijk maar eens mee in de LVV-academie! En blijf natuurlijk kijken naar de uitzendingen van LVV TV, die ook teruggekeken kunnen worden in de LVV-academie.

Het congres van dit jaar vindt plaats op 18 november. De projectgroep buigt zich binnenkort over de inhoud en vorm. Zodra er meer bekend is neem ik u mee in de plannen, maar zet 18 november alvast in uw agenda!

Voor nu wens ik u allen een goede (vakantie)tijd en tot weerziens op de ALV van 21 mei.