Logo

Uw mening telt

Uw mening telt

1 mei 2021

Beste mensen,

De ALV van afgelopen vrijdag 21 mei was wat mij betreft een succes. Er waren 73 deelnemers, wiens vragen over het beleidsplan en de herinrichting getuigden van betrokkenheid. Ook in de chat kwamen nog de nodige vragen voorbij. Hieronder vindt u een korte fotoimpressie van de ALV vanuit de studio.
 
Morgen (28 mei) en vrijdag 4 juni bent u alsnog van harte uitgenodigd om van 10.00 tot 11.00 uur digitaal mee te praten over de herinrichting van de LVV. Want naast de plannen die we al hebben, blijven wij ook erg benieuwd naar de mening van de mensen die er vorige week tijdens de ALV niet bij konden zijn. Doet u mee?

Als we deze beide bijeenkomsten achter de rug hebben, zal het bestuur zich buigen over de vragen en de feedback die we hebben ontvangen en hoe en waar we dan het voorliggende stuk over de herinrichting aanpassen. We houden u op de hoogte.

Over het meerjarenbeleidsplan waren enkele vragen, maar dit zal niet leiden tot grote aanpassingen. Wat ik echter nog wel een keer gezegd wil hebben is het volgende: het meerjarenbeleidsplan is een plan van en voor de LVV. Daar heeft het bestuur over nagedacht en legt aan u, de ALV voor. Afgelopen week was dat ter informatie en in november ligt het voor ter besluitvorming. 
Het bestuur heeft voor zichzelf een zogenaamde balanced scorecard gemaakt. Dit is een overzicht van alle activiteiten die wij willen uitvoeren in 2021 om de doelstellingen, zoals geformuleerd in het beleidsplan, te halen. Een activiteitenplan dus! En zoals Ronald Baars al formuleerde tijdens de ALV; het is aan de leden om haar bestuur te controleren of zij de doelstellingen voor 2021 heeft gehaald.

Binnenkort gaan we werken aan een concept voor nieuwe statuten. We wisten met elkaar al dat de statuten geactualiseerd moeten worden, maar onze plannen vragen om de nodige aanpassingen. Het concept van de statuten gaan we deze zomer vorm geven. Zodra het concept rond is, vragen we de Juridische Commissie om hun advies te geven over dit concept. Tijdens de ALV van november leggen we deze aangepaste statuten aan u voor ter informatie, en mogelijk leggen we ze dan in december van dit jaar nog aan u voor ter goedkeuring. Ook hier ziet u de weg van de geleidelijkheid, zodat u voldoende tijd krijgt om geïnformeerd te worden en uw menig te vormen.

“De politieke wereld staat nog steeds op zijn kop, maar dat wil niet zeggen dat wij bij de pakken neer gaan zitten. We gaan door en we gaan ervoor!” Dat zei ik in de vorige nieuwsbrief. Die politieke onrust is er nog steeds en dat betekent dus nog even pas op de plaats. Waar we echter kunnen, maken we kenbaar dat we het als LVV belangrijk vinden dat iedereen in Nederland recht heeft op toegang tot een (door de LVV) gecertificeerde vertrouwenspersoon.   

Tijdens de ALV presenteerde Juliette Kassing de cijfers van de LVV-academie en LVV TV. Ik -en met mij het bestuur- was heel blij toen deze cijfers bekend werden. Blijkbaar is onze academie een middel waar u met elkaar veelvuldig gebruik van maakt. Wij blijven er zorg voor dragen dat u inhoudelijk goede e-learnings, webinars en podcasts etc. kunt bezoeken. Regelmatig worden er nieuwe e- learnings aangeboden dus bezoek de LVV-academie regelmatig! En blijf natuurlijk ook kijken naar de uitzendingen van LVV TV, die u ook terug kunt kijken in de LVV-academie.

Het congres van dit jaar vindt plaats op 18 november. De projectgroep is inmiddels aan de slag. Het congres heeft momenteel als werktitel “De vertrouwenspersoon van rol naar professional!” Via deze nieuwsbrief ga ik u op de hoogte houden van de ontwikkelingen rondom het congres. Een ding hoop ik echt, dat wij u weer live kunnen ontmoeten op 18 november!

Voor nu wens ik u allen een goede tijd en tot later.

 

Fotoimpressie van de ALV op 21 mei 2021 vanuit de studio

0b84e462-8619-4e6e-a109-f6893793b4de       d6f4d919-bbf3-4929-93c7-850e51dcdd1f

1ccfc773-3bfe-4192-ad8e-1f0d491bbf5b       1d3de2c9-cb8a-4bc8-a50d-64d4756e023b