Logo

Boeiend!

Boeiend!

1 september 2021

Beste mensen,

Met de vakantieperiode weer achter ons gaan we een boeiende tijd tegemoet.
Boeiend, omdat we elkaar mogelijk weer wat meer kunnen ontmoeten, in plaats van alleen vanuit huis te werken. Ik moet zeggen dat ik daar erg naar heb uitgekeken en dat ik sinds een week of wat weer “op pad ben”. En dat vind ik heerlijk. Ik wens u dat ook toe.

Boeiend ook, omdat we ons als bestuur hebben gestort op de herinrichting van de LVV.
Op allerhande manieren namen we u in het voorjaar mee over hoe de herinrichting van de LVV en een ledenraad in plaats van een ALV eruit kan zien en wat dat betekent voor ons allen.
Momenteel buigen we ons als bestuur over de consequenties van dergelijke keuzes. Op de ALV van 5 november a.s. wordt u verder geïnformeerd over de herinrichting en worden de concept-statuten en huishoudelijk reglement aan u voorgelegd. In deze ALV kunt u stemmen over het instellen van een Ledenraad. Dan wilt u natuurlijk wel weten welke consequenties uw keuze kent. Op dit moment wordt gewerkt aan concept statuten, een concept huishoudelijk reglement en een Q&A, waarin we antwoord geven op de vele vragen, die zijn gesteld in de ALV’s en de roadshows.

Ik schets u even het proces waar we voor staan:
- Op de ALV van 5 november informeren wij u over de ledenraad en de herinrichting.
- Zodra de ALV heeft ingestemd met een ledenraad, gaan we de volgende stap pas zetten in dit proces.
- Op diezelfde ALV geven we u dan uitleg over de concepten van de statuten en het huishoudelijk reglement. U heeft de stukken dan al ter voorbereiding kunnen lezen en er is alle gelegenheid om hier vragen over te stellen.
- Er zal dan daarna een nieuwe ALV worden uitgeschreven ter goedkeuring van de statuten en het huishoudelijk reglement.

Boeiend ook, omdat het congres eraan zit te komen: op 18 november is het zover.
“Gewoon” elkaar even zien, met elkaar praten en lachen, er met elkaar zijn. Alleen dat is al heel fijn, los van het mooie programma wat er gemaakt is. “De vertrouwenspersoon: van rol naar professional” is het thema van het congres, waar we een keur aan mooie sprekers voorbij laten komen en waar u in de middag kunt deelnemen aan verschillende inspiratiebijeenkomsten.
Bezoek de congreswebsite (www.lvvcongres.nl) voor gedetailleerde informatie over het congres.
Niet onbelangrijk om te vermelden is dat we al 152 aanmeldingen binnen hebben, nog zonder dat we aandacht hebben gevraagd voor dit congres. We kunnen maximaal 450 mensen ontvangen en wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Het congres is echter alleen voor leden toegankelijk. Dus schrijf u zo snel mogelijk in. Ik heet u dan van harte welkom op 18 november!

Uiteraard gaan de uitzendingen van LVV TV de komende tijd ook gewoon door.

De laatste over integriteit was een groot succes met maar liefst 113 deelnemers. Over de invulling van het programma voor 2022 wordt alweer volop nagedacht. Mocht u nog ideeën hebben, laat het mij dan weten. Uw inbreng wordt zeer op prijs gesteld. We doen het immers voor u.

Ik kijk er naar uit u de komende maanden op welke manier dan ook tegen te komen.

Voor nu wens ik u mooie en veilige stappen terug naar “normaal’!

Inge te Brake

 

Terug naar het overzicht