Logo

Laat u horen tijdens de ALV

Laat u horen tijdens de ALV

1 oktober 2021

Beste mensen,

Het najaar heeft zijn intrede gedaan. De zomer lijkt alweer ver achter ons, maar wij kijken vooruit. En met veel enthousiasme, want het LVV-congres staat voor de deur en daar hebben we heel veel zin in!

Het is fijn om te vertellen dat het congres inmiddels staat als een huis. En neem van mij aan, daar heeft het bestuur -en met ons de verenigingsmanager en de congresmanager- heel hard aan getrokken. Bezoek de congres-website maar eens en ontdek wat er allemaal op het programma staat! Waar we heel erg trots op zijn, is dat we op dit moment al 372 inschrijvingen hebben. Mocht u zich nog willen aanmelden, wees er dan snel bij, want er is plaats voor maximaal 450 deelnemers. Ik verheug me er enorm op om u allemaal weer te zien en te spreken.                                                                       

Waar het bestuur nog steeds heel druk mee bezig is, is de herinrichting van de vereniging, de statuten en het huishoudelijk reglement, allemaal ter voorbereiding van de ALV van 5 november a.s. Tijdens deze ALV zal de herstructurering van de LVV, met onder andere de instelling van een ledenraad, ter instemming voorliggen aan de leden.
En nog even ter herinnering, het bestuur heeft dit voorjaar tijdens de LVV TV-uitzending 'Onderweg naar professionalisering’ (hier terug te kijken in de LVV-academie), tijdens de voorjaars ALV en tijdens vier roadshows de LVV-leden geïnformeerd over de plannen en hen de gelegenheid gegeven vragen te stellen.
Daarnaast is een Q&A ontwikkeld met de antwoorden op alle door u gestelde vragen. Het definitieve voorstel en de Q&A ontvangt u in uw mailbox, samen met de uitnodiging en de andere stukken voor de ALV. Een ALV die na een hele lange tijd weer live is, zoals we u eerder beloofden. De ALV is overigens ook online bij te wonen, op verzoek van een aantal leden.

Tegelijkertijd is alvast veel voorbereidend werk verricht voor de aanpassing van de statuten en het huishoudelijk reglement. Het bestuur, de juridische commissie en de verenigingsmanager hebben gewerkt aan de concepten, en de notaris heeft deze ook onder ogen gehad en heeft de nodige aanpassingen gedaan. Deze concept documenten treft u ook aan bij de stukken van de komende ALV. Ze liggen nog niet ter stemming voor, maar u ontvangt deze ter informatie. Daarmee geven we u alle gelegenheid om u in te lezen, vragen te stellen en opmerkingen te maken over de concepten. Dit alles zal dan na de ALV weer worden voorgelegd aan de notaris, waarna deze stukken in een nog te plannen ALV ter goedkeuring worden aangeboden aan de LVV-leden.

Als laatste hebben we een begroting voor 2022 opgesteld, waar ook in de komende ALV uw goedkeuring voor wordt gevraagd. Daarnaast hebben alle bestuursleden nog de nodige inspanningen gedaan op hun eigen portefeuille, zoals sport, onderwijs, zorg, communicatie, opleidingsbureaus politiek en adviesraad van deskundigen en praten u hier graag over bij. We horen graag uw mening, dus meld u aan voor de Live ALV of voor de Online ALV.

Helaas is, na de onrust die er in de Tweede kamer is ontstaan door geluiden over ongewenste omgangsvormen binnen de diverse partijen, de beloofde afspraak met de voorzitter van de Tweede kamer nog niet tot stand gekomen. Maar u weet dat wat we vastpakken als bestuur, niet zomaar loslaten, dus die afspraak gaat er echt komen als het aan mij ligt.

Ik hoop u op 5 november en/of 18 november a.s. weer te zien of te spreken.

Hartelijke groet, 
Inge te Brake 

Terug naar het overzicht