Logo

Online LVV-congres weer zeer geslaagd

Online LVV-congres weer zeer geslaagd

1 november 2021

Wat was ik vorige maand nog blij met de vele aanmeldingen voor het LVV Jaarcongres. We zaten vrijdag 12 november op maar liefst 427 aanmeldingen! En toen kwam de mededeling

Beste mensen,

Wat was ik vorige maand nog blij met de vele aanmeldingen voor het LVV Jaarcongres. We zaten vrijdag 12 november op maar liefst 427 aanmeldingen! En toen kwam de mededeling van de regering over de nieuwe coronamaatregelen. Deze mededeling, maar ook het morele besef van het bestuur, deed ons inzien dat we niet door konden gaan met het houden van een live congres met zoveel mensen in een zaal. En dus bliezen we met heel veel pijn in ons hart het live congres af en beloofden jullie dat we alles op alles zouden zetten om met een alternatief te komen. Ik kan jullie zeggen dat deze belofte echt wat van diverse mensen gevraagd heeft. Ik neem jullie even mee.

Allereerst moesten we weten of onze key-note sprekers bereid waren en tijd hadden om hun lezingen om te bouwen van live naar voor de camera. Hun spontane ‘ja’ én die van Antoin Peeters, als host, gaven voor ons de doorslag om door te gaan. En dat deden we. Met onze congresmanager Gerieke, als regisseur van deze veranderingen, zijn we aan de slag gegaan. Ik deed het al eerder, maar vanaf deze plek wil ik haar ook namens jullie van harte danken voor haar hele harde werken bijna dag en nacht.

En wat was het toch weer mooi om elkaar afgelopen donderdag “ te ontmoeten”. Weliswaar niet live maar toch…447 deelnemers waren aanwezig en deden de hele ochtend mee. Onder de bezielende leiding van Antoin Peeters gingen we met elkaar in gesprek met enorm mooie bijdragen van Sascha Spoor over integriteit en Seyda Buurman over diversiteit. Generaal Mario Verbeek had een mooi verhaal en bracht behoorlijk wat reuring teweeg over certificeren. Laat hier geen misverstand over bestaan: de certificering laten we onaangetast en blijft zoals het nu is. Al met al beleefden we toch een geslaagd congres, gezien de vele positieve reacties achteraf. We zijn ermee overstelpt en dat is wel heel fijn. 

Ook hadden we natuurlijk op 5 november nog de ALV. Fijn dat door heel veel mensen gestemd is voor de verlenging van mijn termijn als voorzitter van de LVV. Het in mij gestelde vertrouwen stel ik zeer op prijs. En ik weet dat dit voor Jaap Waverijn als penningmeester niet anders is. Op deze manier kunnen we als voltallig bestuur door met de ingezette veranderingen. Het akkoord van de leden voor de ingeslagen weg van ALV naar ledenraad voelde voor ons als heel goed. 

Ik denk dat Hans Hoek met zijn presentatie, zowel jullie als leden maar ook ons als bestuur, enorm helder heeft gemaakt hoe ons nieuwe huis eruit moet komen te zien en dat u als leden het hoogste orgaan bent en blijft.

Dit betekent ook dat we voor de uitdaging staan de huidige statuten en huishoudelijk reglement aan te passen. Daar namen we u al even in mee en dat krijgt nu een vervolg. Al uw vragen en opmerkingen, de opmerkingen van Hans, nieuwe inzichten van het bestuur en de juridische commissie hebben ertoe geleid dat we als bestuur een volgende stap kunnen zetten. We gaan met de juridische commissie kijken naar een nieuw concept en dit zal te zijner tijd aan u gepresenteerd en voorgelegd worden.

Dat zal echter dit jaar niet meer gebeuren, want nog een maandje en dan zitten we al in de kerstdagen.

Op 7 januari 2022 heeft het bestuur weer haar jaarlijkse heidag. We evalueren dan 2021 en gaan bezien welke nieuwe plannen we in 2022 kunnen uitvoeren. Uiteraard nemen we u daarin in mee. En mocht het zo zijn dat u nog een idee heeft dat u als LVV lid helpt en wat wij als bestuur kunnen oppakken, dan houd ik me zeker aanbevolen. 

Graag spreek en hoor ik u weer op een later moment.

Pas goed op uzelf in deze tijd!                 

Hartelijke groet, 
Inge te Brake