Logo

terugblikken en vooruitkijken

terugblikken en vooruitkijken

1 december 2021

We zitten twee dagen voor de kerst, in een jaar waarin weer alles anders was dan anders! Waarin we weer kerst en oud en nieuw vieren in hele kleine gezelschappen en op afstand.

Beste mensen,

We zitten twee dagen voor de kerst, in een jaar waarin weer alles anders was dan anders! Waarin we weer kerst en oud en nieuw vieren in hele kleine gezelschappen en op afstand. Maar ook een jaar waarin we als LVV-bestuur ‘gewoon’ zijn doorgegaan om zaken voor u te realiseren.

Om er maar eens een paar te noemen: koffietijd met Inge, de roadshows om u mee te nemen in de gewenste veranderingen binnen de LVV, het akkoord van de leden dat zowel de penningmeester als ik langer mogen blijven als bestuursleden, het akkoord van de leden om de ledenraad vorm te gaan geven en kamers in te gaan richten, de digitale en live ALV’s, een prachtige uitzending van LVV TV ter vervanging van ons congres en de zeer druk bezochte webinars van LVV TV. En als ik dit zo opsom dan word ik wel weer heel blij van wat we met elkaar hebben bereikt in 2021. En dat is een mooie voorbode voor wat er in 2022 allemaal op ons pad komt. 

Ik kom graag nog even bij u terug op het LVV-congres. Ik kan u vertellen dat de periode tussen de vrijdag van de persconferentie en de uitzending van het congres sommige mensen slapeloze nachten heeft bezorgd. Maar wat was het een mooie uitzending en wat waren de reacties lovend! 80% van de deelnemers was zeer tevreden. Dat er iets niet goed liep met het filmpje van Seyda Buurman was heel jammer, maar daar was ter plekke niets meer aan te doen. Mocht u nog ideeën hebben voor het congres van volgend jaar dan hoor ik dat natuurlijk graag van u. Zoals het er nu voorstaat willen we het congres in het voorjaar laten plaatsvinden.

De eerste exercitie in het nieuwe jaar wordt die van de aanpassingen van de statuten. Een hele klus die het bestuur samen met de juridische commissie en de verenigingsmanager ter hand gaan nemen. Zodra het concept klaar is, hoort u hier uiteraard over en zal dat ook weer in een ALV aan u worden voorgelegd. 

In deze nieuwsbrief treft u ook de hernieuwde gedragscode van de LVV aan. Een gedragscode die elk lid toch minstens moet hebben ingezien. Mensen die vanaf nu lid worden van de LVV tekenen voor deze gedragscode. Op welke wijze we dat gaan doen voor de zittende leden zoeken we nog uit. 

De ervaringen met de online ALV’s en het online congres heeft ons, maar ook de leden, laten zien dat er behoefte is aan een chat protocol. Hoe dat er precies uit gaat zien, daar wordt momenteel aan gewerkt en daar neem ik u een volgende keer in mee.

Wat we binnenkort ook voor het eerst gaan doen is een bijeenkomst organiseren voor nieuwe leden. Hen van harte welkom heten, het een en ander vertellen over de LVV, en wat ze zoal van de vereniging kunnen verwachten. We organiseren twee keer per jaar een dergelijke nieuwe ledenbijeenkomst, waarvan de eerste op 8 februari 2022 staat gepland. Ik kijk er naar uit.

Op 7 januari 2022 staat de jaarlijkse heidag van het bestuur weer op de agenda. Een dag waarop we met elkaar bespreken hoe 2021 is geweest en welke prioriteiten voor 2022 op de agenda staan. Een dag, waarop we ook de tijd nemen thema’s die belangrijk zijn voor de vereniging uit te diepen, zonder dat er een volle agenda is. Uiteraard vertel ik u later wat deze dag ons heeft gebracht.

Voor nu wens ik u een hele mooie kersttijd toe en een goede start van 2022.

Hartelijke groet,
Inge te Brake

In mensen sluimert de hoop
op een betere wereld.
In vertrouwenspersonen sluimert
de hoop op een veilige werkplek!
Laten we onze hoop waarmaken.