Logo

Draag uw functie uit en wees zichtbaar!

Draag uw functie uit en wees zichtbaar!

1 januari 2022

Nu Nederland in de ban lijkt te zijn van de misstanden bij The Voice ontkom ik er niet aan hier ook even bij stil te staan. Dit raakt immers ons vak als vertrouwenspersoon. Ieder van jullie zal deze dagen wel in meer of mindere mate bevraagd zijn op wat u hier nu van vindt. Zo is dat

Beste mensen 

Nu Nederland in de ban lijkt te zijn van de misstanden bij The Voice ontkom ik er niet aan hier ook even bij stil te staan. Dit raakt immers ons vak als vertrouwenspersoon. Ieder van jullie zal deze dagen wel in meer of mindere mate bevraagd zijn op wat u hier nu van vindt. Zo is dat ook voor ons als vereniging. De telefoon heeft op het bureau niet stil gestaan. De mails om informatie of een gesprek met een woordvoerder waren legio.

Vanwege mijn afwezigheid heeft Gerda Arends verschillende radio- en televisie-interviews gegeven. Ze was overal te zien en te horen en heeft daarbij steeds aandacht gevraagd voor de functie van vertrouwenspersoon. Ook vroeg zij aandacht voor de wet die de aanstelling van een vertrouwenspersoon verplicht stelt, maar die nog steeds in de la ligt. En voor een snelle inwerkingtreding van het wetsvoorstel dat seksuele misdrijven strafbaar stelt.

Duidelijk is dat de roep om een vertrouwenspersoon in ieder bedrijf steeds luider wordt. En hiermee wordt weer eens duidelijk hoe belangrijk jullie zijn als vertrouwenspersonen. Het eind is nog lang niet in zicht! Mijn oproep aan jullie is dan ook om als vertrouwenspersoon uw functie uit te dragen en zichtbaar te zijn. Daarnaast is het van belang om met elkaar als vertrouwenspersonen in verbinding te zijn omdat, door alles wat er nu ontstaan is, de druk op jullie heel groot kan worden.

En dan nu nog wat ‘huishoudelijke’ zaken omtrent onze vereniging.

Samen met de juridische commissie heeft het bestuur de laatste puntjes op de i gezet om de statuten en het huishoudelijk reglement te vervolmaken. Daarna heeft de juridische commissie nogmaals alles onder de loep genomen en is inmiddels de stap naar de notaris ter vervolmaking van het geheel gezet. 

Het is de bedoeling dat op 8 april a.s. een extra online ALV wordt gehouden, waar we de statuten en huishoudelijk reglement ter goedkeuring voorleggen aan de leden. Dan kunnen we van daaruit verder met de herinrichting van de LVV.

Het bestuur heeft een dag ‘op de hei’ gezeten om alle stappen die het komend jaar nodig zijn door te spreken en te kijken waar de prioriteiten liggen dit jaar. In de volgende column zal ik jullie daar uitgebreid in meenemen.

Helaas heeft Juliette Kassing haar bestuurslidmaatschap opgezegd. We vinden dit natuurlijk heel erg jammer, maar hebben begrip voor haar beweegredenen. We bedanken haar voor haar inzet voor onze vereniging. In deze nieuwsbrief licht ze zelf toe waarom ze dit besluit heeft genomen. We gaan op zoek naar een ander bestuurslid met kennis van PR en Marketing.

We zijn druk doende om het LVV jaarcongres voor de zomer fysiek te organiseren. We houden u op de hoogte en komen zo snel mogelijk met een datum.

Woensdag 26 januari jl. heeft Lisette Overduin een webinar via LVV TV gegeven over de functie en het samenstellen van een jaarverslag. Op het moment dat ik deze nieuwsbrief schrijf hadden zich daarvoor 246 (!) leden ingeschreven, wat natuurlijk weer fantastisch is.

In deze hectisch tijden liggen er heel veel uitdagingen en kansen voor ons vak. Daar zetten we ons als vereniging voor in en dat wens ik u ook toe. Heel veel succes!

Hartelijke groet,
Inge te Brake
Voorzitter LVV