Logo

Het stof daalt voorzichtig neer

Het stof daalt voorzichtig neer

13 februari 2022

Heel voorzichtig begint het stof over de misstanden bij The Voice en Ajax neer te dalen, alhoewel er nog dagelijks stukken in de pers verschijnen over seksueel grensoverschrijdend gedrag en over mensen die organisaties moeten verlaten vanwege dit gedrag. En wat wij natuurlijk allang wisten; overal komt het voor! Ieder van jullie zal in meer of mindere mate het gesprek gevoerd hebben over hetgeen er om ons heen gebeurde.

In januari zei ik al dat het eind van de persaandacht nog lang niet in zicht was. Dat is ook zo gebleken. Op allerlei manieren heeft de LVV meegewerkt aan deze persaandacht, met altijd maar één doel voor ogen: de functie van de vertrouwenspersoon onder de aandacht brengen en vooral ook uitleggen wat de meerwaarde is van een dergelijke functie in een organisatie. Neem maar van mij aan dat dat meer dan gelukt is. De roep om een vertrouwenspersoon in ieder bedrijf werd steeds luider. Veel van de interviews vinden jullie terug op de website van de LVV.

Een hele mooie bijkomstigheid is dat het gesprek over omgangsvormen nu meer dan op gang gekomen is, en ik spreek de wens uit dat u dat gesprek in uw omgeving nu ook op gang kunt hóuden.

Iedereen heeft ook kunnen lezen dan Mariëtte Hamer de nieuwe commissaris in de regering wordt ter voorkoming van seksuele grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer. Ik ben blij dat er nu iemand is aangesteld die zich vanuit de regering expliciet met dit onderwerp gaat bemoeien. Dan komt er misschien eindelijk eens wat structureels van de grond vanuit de top. Wat te denken van bijvoorbeeld de initiatiefwet van Groen Links ter verplichting en bescherming van de vertrouwenspersonen, die nog steeds op de plank ligt? Of de wetgeving naar aanleiding van het ILO-verdrag, waar vorige week de petitie voor is aangeboden aan de minister van SZW?

Afgelopen maandag was het professionele platform van SZW, waar de LVV onderdeel van is, in gesprek met beleidsmakers en haar directeur vanwege een brief van de minister aan de Tweede kamer en regering, om met elkaar op een rij te zetten op welke wijze er verbinding kan zijn met mevrouw Hamer en wat we in de wet nog aangepast willen zien. Op 23 februari staat de wet namelijk voor ‘inbreng verslag’ op de agenda. Daarna is het aan de initiatiefnemer om antwoord te geven en dan kan de wet worden geagendeerd voor plenaire behandeling. Het wetgevingsproces kunt u hier volgen.  

En intussen zaten we ook intern niet stil. Ik geef u even een update!

De statuten en het huishoudelijk reglement liggen momenteel bij de notaris ter goedkeuring in de 1e week van maart. Op 8 april vindt dan een extra online ALV plaats, waar we de statuten en het huishoudelijk reglement ter goedkeuring voorleggen aan de LVV-leden. Dan kunnen we van daaruit verder met de herinrichting van de LVV.

Het bestuur heeft een dag ‘op de hei’ gezeten om alle stappen die het komend jaar nodig zijn door te spreken en te kijken waar de prioriteiten liggen dit jaar. Onze hoogste prioriteit ligt bij het verbouwen van de LVV en de inrichting van ons huis met kamers, ledenvertegenwoordiging en verkiezingen voor de ledenraadsleden. Daarnaast gaan we kijken op welke wijze we dit jaar tot een kenniscentrum kunnen komen, hoe we de opleidingen beter kunnen monitoren en op welke wijze we de communicatie van de LVV naar buiten kunnen professionaliseren. Kortom werk aan de winkel! 

Het LVV congres vindt dit jaar plaats op 21 juni 2022. Reserveer die datum alvast in uw agenda. De uitnodiging volgt binnenkort.
Het thema van het vorige congres zetten we voort, namelijk ‘De vertrouwenspersoon: van rol naar Professional - deel 2’. Dat is een bewuste keuze, want omdat het congres afgelopen najaar op het laatste moment niet live kon plaatsvinden zijn er veel mooie workshops op dit thema in de kast beland. En deze willen we u beslist niet onthouden. Aan het ochtendprogramma wordt uiteraard nog hard gewerkt.

Graag spreek ik u op 8 april en anders tot een later moment!

Hartelijke groet,
Inge te Brake
Voorzitter LVV