Logo

De Nationale Compliance Award 2021 gewonnen door de LVV!

De Nationale Compliance Award 2021 gewonnen door de LVV!

13 maart 2022

Ja beste mensen, de LVV heeft de integriteitsprijs 2021 gewonnen. Deze eer viel ons te beurt vanwege het initiatief om integriteit standaard in te voegen in de functie van Vertrouwenspersoon (VP). De prijs is aan ons uitgereikt door jurylid van de Nationale Compliance Award Yvonne Maasdam

Ik kan u niet vertellen hoe blij en trots ik ben dat we deze award hebben ontvangen. En dan gaat het er vooral over waaróm we hem wonnen. Dat we dus als LVV de keuze hebben gemaakt omgangsvormen en integriteit onder te brengen in één functie, namelijk die van dé vertrouwenspersoon. Daarmee lieten we de vertrouwenspersoon omgangsvormen en de vertrouwenspersoon integriteit achter ons. Eén loket voor de medewerkers binnen een organisatie, die vaak zelf nog niet eens weten of het nu gaat om omgangsvormen en/of integriteit.   
 
Dat dit initiatief daadwerkelijk van de grond kwam, had ik drie jaar geleden niet kunnen bedenken. Ik weet nog op welke weerstand we stuitten toen we als bestuur voorstelden de functie van vpo en vpi onder te brengen bij éénpersoon, te weten dé vertrouwenspersoon. Weerstand bij leden, bij opleiders, maar ook bij externen!                                                              

Gefeliciteerd dus! Want de Compliance Award hebben we met zijn allen verdiend. Het bestuur dronk er al een glas champagne op en dat gaan we met u ook goedmaken tijdens het congres op 21 juni!

Nog meer fijn nieuws
Nog een fijn nieuwtje is dat we als bestuur een nieuw adspirant bestuurslid hebben gevonden in de persoon van Angela van Buuren-Evers. Zij stelt zich in deze nieuwsbrief zelf aan u voor. De bedoeling is dat we als bestuur eerst een half jaar met haar gaan samenwerken om over en weer te bezien of de samenwerking voorspoedig verloopt. Mocht dat van beiden kanten akkoord zijn dan vragen wij u haar in de ALV van november 2022 te benoemen als bestuurslid.                                                                      

Gesprek over omgangsvormen: houd het op gang!
Het stof over de misstanden bij The Voice, Ajax en veel andere organisaties is neergedaald. Een hele mooie bijkomstigheid is dat het gesprek over omgangsvormen nu meer dan ooit op gang gekomen is en ik spreek de wens uit dat u dat gesprek in uw omgeving nu ook op gang kunt hóuden. Van u allen krijg ik mee dat er weer meer meldingen zijn dan de afgelopen twee jaar tijdens Corona. En dat er ook sprake is van soms oude meldingen, maar dat de melders de drempel tóch over zijn gegaan. Heel mooi en dat doet media-aandacht dus ook. Laten we echter niet vergeten dat er ook een schaduwzijde is; mensen die door de media-aandacht weer herinnerd werden aan oude voorvallen en de daarbij behorende, vaak niet fijne gevoelens. 

Gesprek met Mariëtte Hamer
Het is u vast niet ontgaan dat Mariëtte Hamer als onafhankelijk regerings commissaris is benoemd ter voorkoming van seksueel geweld en seksueel grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer. Ik ben blij dat er nu iemand is aangesteld, die zich vanuit de regering expliciet met dit onderwerp gaat bemoeien. Het is dan ook fijn om nu te kunnen melden dat de LVV in april is uitgenodigd voor een gesprek met Mariëtte Hamer. Ik houd u op de hoogte van het vervolg. 

En aansluitend daarop nog even over de initiatiefwet van Groen Links ter verplichting en bescherming van de vertrouwenspersonen, die nog steeds op de plank ligt. Op 23 februari jl. kwam de inbreng in verslag ter beantwoording van vragen over deze initiatiefwet in de Tweede Kamer aan de orde. Die vragen worden nu beantwoord door de Groen Links.  Als dat is gepasseerd, zal de wet geagendeerd worden aan de Tweede Kamer voor plenaire behandeling. De verwachting is dat dit nog voor de zomer gebeurd. Het wetgevingsproces kunt u hier volgen.
                                                                                                     
Verder heb ik nog een vraag aan u
Zijn er leden onder ons, die een zogenaamd ledeninitiatief willen starten voor het maken van een ‘Beleid omgangsvormen’ en een ‘Beleid integriteit’, die als voorbeeld dienen voor alle leden. Steeds vaker krijgen we namelijk de vraag of de LVV ook een voorbeeld heeft van een van de beide beleidsterreinen of zelfs van beide. Dat is er nu niet. Mocht u geïnteresseerd zijn, meld u zich dan even bij het secretariaat info@LVVV.nl 

CVP
Het ministerie van VWS heeft de LVV gevraagd om de toetreding van de cliëntvertrouwenspersoon (CVP). Een actie die in 2020 spaak liep, omdat de vereniging van cliëntvertrouwenspersonen (BeVeZo) er toch vanaf zag. Maar nu wordt dit toch weer opgepakt door VWS. Met dat verschil dat deze aanvraag gepaard gaat met een subsidieverstrekking die er niet om liegt.

LVV Jaarcongres 21 juni a.s.
Als laatste attendeer ik u nog even op het LVV Jaarcongres op 21 juni 2022. Reserveer die datum alvast in uw agenda. Na 10 april ontvangt u de uitnodiging in uw mailbox. Het congres wordt u als lid van de LVV (zonder kosten) aangeboden.
Het thema van het vorige congres zetten we voort, namelijk ‘De vertrouwenspersoon: van rol naar Professional - deel 2’. Er zijn 465 plaatsen te vergeven en ook nu geldt weer vol=vol!

Graag spreek ik u op de online ALV van 8 april a.s. en anders tot een later moment!

Hartelijke groet,
Inge te Brake
Voorzitter LVV