Logo

Inrichten van de ledenraad

Inrichten van de ledenraad

26 april 2022

Koningsdag ligt alweer achter ons. Het was fijn dat na twee jaar de festiviteiten weer op traditionele manier door konden gaan. Ik hoop dat u er ook van heeft kunnen genieten.


En dan gaan we zomaar weer over op de orde van de dag!

Nog maar een paar weken geleden stemden we tijdens de ALV over de statuten en het huishoudelijk reglement. En ik kan u vertellen dat de notaris inmiddels werkt aan de laatste wijzigingen, zodat de statuten kunnen passeren en we snel kunnen overgaan op de volgende stappen in het proces, namelijk het inrichten van een ledenraad.

U heeft daarover inmiddels de eerste vraag ontvangen, namelijk om te kiezen voor een van de kamers. Dit is van belang, omdat daarmee de afvaardiging vanuit de kamers in de ledenraad kan worden vastgesteld. Tijdens de ALV van 20 mei a.s. staat dit als punt op de agenda.

Tijdens deze vergadering moeten ook de leden van de kiescommissie gekozen worden. De kiescommissie bestaat uit een bestuurslid, te weten Jaap Waverijn, en twee leden van de LVV. En zodra die gekozen is, kan  gewerkt worden aan de verkiezingen voor de leden van de ledenraad.

We werken op dit moment ook hard aan het jaarverslag van de LVV over 2021. We doen ontzettend ons best om die ook op de ALV te kunnen presenteren en ervoor te zorgen dat u deze in pdf ontvangt. 

Niet onbelangrijk om te weten, is dat MOS inmiddels werkt met een nieuw pakket voor de backoffice. Als lid zijn uw data inmiddels overgezet in de nieuwe backoffice, mits u gereageerd heeft op de mail die u daarover heeft ontvangen. Mocht dat niet het geval zijn, doet u dat dan alsnog. Het is immers fijn als alles gewoon blijft werken en we met elkaar digitaal kunnen blijven communiceren. Komt u er niet uit, neem dan contact op met het secretariaat: info@lvvv.nl.

Op 21 juni vindt het LVV-Jaarcongres “De Vertrouwenspersoon: van rol naar professional, deel 2” plaats. Het landelijk Instituut voor Vertrouwenspersonen, een van onze geaccrediteerde opleiders, is hoofdsponsor van het congres. Er is plek voor 450 personen, en mensen wat zal ik het fijn vinden u allen weer te ontmoeten na zo’n lange tijd. Te Lang!
En trots kan ik melden dat Mariette Hamer, de nieuwe regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld, ons congres zal openen. 
U kunt zich voor het congres aanmelden via de website. Bij die aanmelding maakt u dan ook gelijk een keuze voor de workshops die u kunt volgen. Ik kan u zeggen dat het storm loopt met de aanmeldingen. De teller staat al op bijna 300 deelnemers. Dus wees er snel bij want vol = vol.

 Voor nu wens ik u een mooi voorjaar en zie ik u graag op de ALV van 20 mei.

Hartelijke groet, 
Inge te Brake
Voorzitter LVV